Velkokapacitní kontejnery v červenci 2009

2. července 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3771×

Velkoobjemové kontejnery budou v měsíci červenci přistaveny pouze v městských částech dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16.00 do 18.00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.

Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad.

Svoz je určen pro občany městských částí města Blanska, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Datum, městská část, stanoviště

13. 7. 2009

Těchov, u kulturního domu
Obůrka, autobusová točna
Horní Lhota, točna autobusu

14. 7. 2009

Dolní Lhota, u pomníku
Lažánky, Márovky
Lažánky, u hřiště

15. 7. 2009
Olešná, u Horových
Hořice, u požární nádrže
Klepačov, u obchodu

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů (SSO) umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10.00 do 17.00 h, v pátek od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení (tato je nutno odevzdávat kompletní). SSO Horní Lhota – tel. 516 418 440, SSO na ul. Na Branách – tel. 516 414 208.