Čtenáři jsou se službami knihovny spokojeni

23. března 2010, kultura, přečteno: 3485×

V minulém roce se uskutečnil výzkum spokojenosti čtenářů se službami Městské knihovny Blansko. Prováděli ho pracovníci Ekonomicko – správní fakulty MU Brno v rámci širšího výzkumného projektu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výzkum sestával  ze dvou částí. V první části se členové výzkumného týmu ptali nás – odborných pracovníků. V druhé byli zpovídáni čtenáři a návštěvníci knihovny. Celkem oslovili 121 návštěvníků. Na začátku letošního roku nám doručili výsledky.

Jak výzkum dopadl? Hodnotilo se jako ve škole, stupnicí od jedné do pěti, přičemž jednička bylo nejlepší možné hodnocení a pětka nejhorší. Jednotlivé oblasti, ke kterým se mohli dotazovaní vyjádřit, byly:

  • knihovní fond – dostatečná nabídka a aktuálnost titulů knih, CD, novin a časopisů
  • pořádané akce – zajímavost a nápaditost pořádaných akcí
  • organizace a výkon knihovnických služeb – přehlednost systému řazení knih, čekací doba na možnost vyhledávání knih v katalogu, rychlost vyzvedávání knih ze skladu
  • chování pracovníků knihovny- odborné znalosti pracovníků, snaha vyhovět specifickým požadavkům, osobní přístup ke stálým návštěvníkům
  • podmínky poskytování služeb – dostatečná kapacita míst ke čtení, poloha a dostupnost knihovny, výše poplatků, podmínky pro konzumaci občerstvení

Celkovým součtem všech faktorů byla výsledná známka 1,43, což vůbec není špatné.

Svoji roli v tomto sehrál jistě i fakt, že se knihovna v roce 1999 přestěhovala do nových prostor přímo do středu města. I když předchozí umístění v romantických kulisách nedalekého zámku mělo také své kouzlo, teď je knihovna takříkajíc „na cestě“. Každý, kdo zavítá do centra  na nákup, na procházku, nebo vyřídit si nějakou pochůzku, může k nám jen „zaskočit“,  ale také příjemně strávit volný čas při četbě.

Knihovna dlouhodobě patří mezi  instituce, které se nemalou měrou podílejí na kulturním životě města. Kromě své nezastupitelné odborné činnosti knihovnické, pořádá spoustu dalších akcí. Za všechny jmenujme: besedy se spisovateli, výstavy,  Noc s Andersenem, hudební pořady, kursy na PC, recitační přehlídky, cestopisné přednášky, zájezdy za regionálními památkami, vánoční koncerty, exkurze a besedy pro děti a mládež. V budoucnu by se tyto služby měly ještě rozšířit například o „universitu třetího věku“ a kurs tvůrčího psaní.

Městská knihovna Blansko
Městská knihovna Blansko.

 Z výsledků vyplývá, že jedním z nedostatků je absence automatu na nápoje. Zanedlouho by i tato drobná výtka měla být napravena.

Druhou oblastí, která byla hodnocena horší známkou, je nedostatečná nabídka v hudebním oddělení.  Bohužel krize se dotkla i kultury. Při dnešní průměrné ceně za hudební nosiče není možné nakoupit požadované množství  titulů. Navíc na rozdíl od nových knih, které si můžete půjčit okamžitě, u CD musíme dodržovat povinnou ochrannou lhůtu. Nová CD lze půjčit k poslechu pouze v knihovně. Teprve po uplynutí devíti měsíců od vydání je možné vypůjčit si je i domů. Chápeme, že spoustě čtenářů a posluchačů se toto nařízení nelíbí, ale my nesmíme porušovat autorská práva. 

Naše knihovna se každým rokem snaží být čtenářům a návštěvníkům blíž a co nejlépe uspokojovat jejich požadavky.  Posledním zlepšením bylo přestěhování cizojazyčného oddělení do prostor studovny a čítárny, takže všechna oddělení  jsou nyní  pod jednou střechou a čtenáři nemusí přecházet mezi jednotlivými budovami.

Jsme velice rádi, že na nás čtenáři a návštěvníci pohlížejí pozitivně a děkujeme za tak pěkné hodnocení naší práce. Budeme se snažit, abychom si udělenou „známku“ 1,43 udrželi a možná ji posunuli ještě o kousek blíž k výborné.

Bc.Pavlína Gargošová, Městská knihovna Blansko