Muzeum zpřístupnilo Kroniky města Blanska na internetu

3. března 2010, kultura, přečteno: 6341×

Muzeum Blansko na svých webových stránkách www.muzeum-blansko.cz umístilo pro badatele i laickou veřejnost Kroniky města Blanska z let 1927–1979, zpracované do digitální podoby. Kroniky po roce 1980 jsou prozatím uloženy v archivu Muzea Blansko nebo ve Státním okresním archivu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Elektronická verze blanenských kronik 1927–1979.

Vznik těchto důležitých písemných pramenů je nesmírně zajímavý. Dne 24. 3. 1927 byl usnesením obecního zastupitelstva zvolen kronikářem města Blanska Hugo Sáňka, který začal psát blanenskou kroniku od 1. 1. 1927. Byl to bývalý řídící učitel v Rudici a znalec Moravského krasu. Hugo Sáňka se ujal této práce s nadšením sobě vlastním a ve svém prvním kronikářském zápisu z r. 1927 provedl důkladný popis Blanska. Bohužel nebylo dopřáno pokračovat v započaté práci, protože 6. 2. 1929 ve věku sedmdesáti let zemřel.

Po smrti Hugo Sáňky nebyl ve městě Blansku nový kronikář jmenován a tento stav trval několik let. Další kronikář byl ustanoven až teprve usnesením Městského národního výboru v Blansku 29. 3. 1946. Stal se jím bývalý řídící učitel ve výslužbě Ludvík Kubát. Zapsal celý rok 1946 a polovinu roku 1947, kdy byl však z funkce kronikáře odvolán a další pokračování mu tím bylo znemožněno. Své kronikářské zápisy provedl do již druhé pamětní knihy města Blanska. Teprve až 24. 2. 1955 byl oficiálně jmenován kronikářem města Blanska Karel Fiala, ředitel národní školy ve výslužbě, knihovník městské knihovny a také předseda MNV Blansko v letech 1945–1947. Karel Fiala postupně dopsal do první pamětní knihy roky 1928–1942 a do druhé pamětní knihy roky 1943–1957 (s výjimkou zápisu, který provedl v roce 1946 Ludvík Kubát). Tyto dodatečné zápisy provedl na základě svých poznámek, které si po celá léta psal a které se týkaly hlavně školství. V letech 1958–1963 byl zapsán kronikářský zápis bez uvedení a  představení kronikáře. Byla dokončena druhá pamětní kniha a rokem 1962 započata třetí pamětní kniha města Blanska. Rok 1964 zapsal Oldřich Valenta, učitel SVVŠ v Blansku.

Usnesením rady MěstNV ze dne 10. 10. 1965 byl pověřen funkcí městského kronikáře splatností od 1. 1. 1965 Vladimír Večeřa, který od roku 1938 působil na Měšťanské dívčí škole v Blansku a od roku 1965 učil na ZDŠ Dvorská. Vladimír Večeřa provedl kronikářský zápis i v roce následujícím. Pro rok 1967 byl ustanoven rozhodnutím rady MěstNV Stanislav Kočvara, který pracoval v podniku ČKD Blansko a od roku 1964 byl v důchodu. Od roku 1953 po založení ZK ČKD pracoval jako kulturně-propagační referent a později jako knihovník. Byl autorem několika publikací věnovaných Blansku (Památník Společenstva svobodných a koncesovaných živností v Blansku, Průvodce blanenskými ulicemi). Od roku 1966 redigoval jako člen kulturní komise MěstNV Blanenský kulturní zpravodaj. Kronikářský zápis z roku 1968 provedla Jitka Taussiková, učitelka na ZDŠ Marxova ul. V letech 1969 a 1970 není opět jméno kronikáře uvedeno.

V roce 1971 byl městským kronikářem ustanoven učitel Vladimír Polák, který se celý svůj život zajímal o blanenské dějiny a z jehož pera vyšlo i mnoho článků a publikací. Vladimír Polák pak vytrval ve funkci kronikáře až do roku 1979 s výjimkou roku 1977, kdy se na kronice podílel spolu s Janem Musilem. Usnesením rady MěstNV v Blansku ze dne 10. 6. 1979 byl pověřen funkcí městského kronikáře Josef Hemzal. Ten kroniku vedl v letech 1980–1982. Od roku 1983 do roku 1984 byla kronikářkou PhDr. Jana Formánková, středoškolská profesorka Středního odborného učiliště elektrotechnického v Blansku. Léta 1985–1988 kronikářský zachytil Petr Müller, který byl jmenován kronikářem radou MěstNV od l. l. 1986, ale zpětně zapsal i rok 1985. Petr Müller byl pracovníkem Kulturního střediska města Blanska, redaktorem Zpravodaje, redigoval a natáčel rozhlasové okénko města Blanska. Revoluční rok 1989 zaznamenal Mgr. Vladimír Jančík zpětně až v roce 1992, kdy již působil ve funkci vedoucího odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Blansku. Roky 1990–1996 zpracovali zaměstnanci Kulturního střediska města Blanska. Konkrétně roky 1990–1991 Pavla Jančevová, 1992–1993 Robert Novotný a 1994–1996 Zdeňka Zouharová. Od roku 1997 bylo psaní kroniky města Blanska svěřeno pracovníkům Muzea Blansko a to jmenovitě PhDr. Dagmar Baumannové, CSc., která provedla kronikářský zápis za léta 1997–2001, Mgr. Lence Likavčanové, jež zapsala léta 2002 až 2005 a od roku 2006 Mgr. Jindřichu Čeladínovi.

Mgr. Jindřich Čeladín