Výherní hrací přístroje vs videoloterijní terminály

1. dubna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4257×

Povolení k provozování výherního hracího přístroje (VHP) pro územní obvod obce vydává na základě žádosti obecní úřad (s výjimkou VHP provozovaných v kasinech a VHP na cizí měnu), a to v přenesené působnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku ve variantách na tři měsíce, šest měsíců a dvanáct měsíců kalendářního roku.

Za vydání rozhodnutí o povolení provozování VHP platí žadatel za každý VHP správní poplatek, jehož výše je stanovena zákonem o správních poplatcích takto:

  • povolení nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce 10.000 Kč
  • povolení nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce 16.000 Kč
  • povolení nejdéle na jeden kalendářní rok 30.000 Kč.

Z vybraných správních poplatků se 50 % odvádí na účet státního rozpočtu, který spravuje finanční úřad místně příslušný podle sídla obecního úřadu. Odvod 50 % správních poplatků je nutné provést do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž vydané povolení nabylo právní moci.

Obce mohou od provozovatele VHP vybírat místní poplatky za každý povolený a provozovaný VHP, sazba je od 1.000 Kč do 5.000 Kč na tři měsíce. V Blansku je výše místního poplatku stanovena vyhláškou o místním poplatku v maximální výši. Provozování VHP nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakožto i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.

Ke dni 5. 3. 2010 bylo vydáno povolení k provozování 56 VHP na území města Blansko pro rok 2010, z toho 50 VHP nejdéle na dobu šesti měsíců a 6 VHP nejdéle na dobu tří měsíců. Uvedený počet VHP provozuje 9 firem ve 14 hernách. Povolení k provozování videoloterijních terminálů (VLT) vydává Ministerstvo financí ČR, a to nejdéle na dobu deseti let. Ke dni 5. 3. 2010 bylo ministerstvem vydáno 15 firmám povolení k provozování 194 VLT ve 27 hernách na území města Blanska. Ani v jednom případě nebylo Město Blansko požádáno o stanovisko k vydání povolení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter