Koncepce Územního plánu Blansko

12. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3096×

Dne 1. 10. 2010 se uskutečnilo výchozí jednání projektanta a zástupců Města Blansko nad koncepcí připravovaného územního plánu. Jednání proběhlo nad schématy funkční vize a dopravního řešení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Byl představen i výkres základní varianty Konceptu ÚP Blansko a názor projektanta na vymezení návrhového období na 8 let a 8 let pro výhled. Projektant konstatoval aktuální deficit řešeného území, s odkazem na podprůměrné ukazatele obytného standardu, celkem 1.200 bytových jednotek, s dvoutřetinovou převahou bytových domů.

Při následných jednáních bude hledáno optimální uspořádání území v Konceptu ÚP Blansko pro prověření ve variantách. Je totiž faktem, že skutečné tempo zástavby bylo v posledních letech zhruba poloviční.

Aktuálně projednanými záměry (vydaná územní, popř. stavební rozhodnutí) je ve skupinových záměrech (ne tedy jednotlivé projekty v prolukách apod.), zejména v okrajových částech města, aktuálně vymezeno více než 120 pozemků samostatně stojících a řadových rodinných domů. Aktivně jsou připravovány záměry pro vymezení dalších cca 90 stavebních pozemků.

Čekáme rovněž na zahájení odložené realizace většího bytového domu na sídlišti Písečná (snížená absorpce trhu) a další menší jednotlivé záměry jsou připravovány v dalších částech Blanska.

Vymezený potenciál by měl, z pohledu dlouhodobého průměrného tempa výstavby, postačovat pro období nejbližších čtyř až pěti let, což znamená, že stávající dokumentace ÚPn SÚ Blansko je pro řešení současných potřeb obyvatel vyhovující.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter