Píšu, píšeš, píšeme

26. listopadu 2010, kultura, přečteno: 4226×

Celý školní rok 2010/2011 kopíruje v Blansku nevídaný projekt ZELENÁ TUŽKA – kurz tvůrčího psaní. Díky organizující městské knihovně se tu schází každých 14 dní víc než deset účastníků nejrůznějších věkových kategorií – od patnáctiletých studentů po ženy i muže důchodového věku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tato věková pestrost však není vůbec na závadu, naopak ukazuje rozdílné pohledy na konkrétní zadání a úkoly a učí pochopení pohledu na věc těch druhých.

Protože zájemců byla dobrá dvacítka, byli rozděleni do dvou skupin, které se každý týden střídají. Lektorem tohoto kurzu je Mgr. Petr Zavoral, středoškolský profesor českého jazyka a literatury, pro něhož jsou čtvrteční večery poznamenány pravidelnými setkáními s lidmi, kterým není rozvržení slov, vět či básnických oddílů zcela lhostejné a kteří by se rádi v tomto směru něčemu novému či dalšímu přiučili.

A tak jsme si zkusili nejen vnímat, ale hlavně písemně vyjádřit bezprostřední kontakt se skutečností, zachytit perem mikrosvět našima očima nebo napsat vypravování, které muselo obsahovat tři zdánlivě nesourodá a předem zadaná slova. Všech úkolů jsme se prozatím většinou zhostili dobře a připomínky lektora nikdo z nás nebere jako neopodstatněné, naopak většinou uznáváme, že se jedná o podnětné a pro naši další vlastní tvorbu velice důležité aspekty a rady.

Na kurzu je vidět, že jeho účastníci píšou rádi a píšou svým srdcem a že se chtějí něčemu novému přiučit, případně se vyvarovat chyb, kterých se dosud dopouštěli. Tomu nasvědčuje mimo jiné také vysokoprocentní účast přihlášených milovníků písmenek, která je důkazem spokojenosti.

Jitka Suchánková, účastnice kurzu