Již počtvrté ocení nejlépe opravené památky

28. prosince 2010, kultura, přečteno: 3826×

V zájmu motivace vlastníků kulturních památek k příkladné obnově vyhlašuje rada Jihomoravského kraje IV. ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2010“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Soutěž organizačně a odborně garantuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Soutěž svým usnesením ze dne 9. 12. 2010 vyhlašuje Rada JMK, uzávěrka přihlášek bude 31. ledna 2011. Začátek hlasování bude 1. března 2011, hlasování bude ukončeno 31. března 2011. Vyhlášení vítězů se uskuteční v měsíci květnu 2011.

Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2010. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu.

Písemný návrh bude adresován na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, e-mailový návrh: vesely.pavel@kr-jihomoravsky.cz.

Soutěž řídí, kontroluje a výsledky vyhlašuje soutěžní komise ve složení: dva členové Rady JMK, vedoucí odboru kultury a památkové péče (OK) a jeden pracovník oddělení památkové péče OK, ředitel Národního památkového ústavu ú.o.p. v Brně (NPÚ) a jeden pracovník NPÚ ú.o.p. v Brně, jeden člen Komise pro kulturu a památkovou péči Rady JMK.

Z navržených památek bude soutěžní komisí vybráno maximálně 30 nejlepších návrhů, které budou soutěžit o ceny ve třech kategoriích:

  1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)
  2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
  3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony, …)

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na internetu. Hlasování proběhne prostřednictvím SMS, které zaručují nejvyšší objektivitu hlasování. Každé památce bude možné přidělit z jednoho telefonního čísla jen jeden hlas. Na webové stránce soutěže bude zveřejněn návod, jak postupovat při hlasování. Dle počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a budou přiděleny ceny.

Souhrnné ocenění 300.000 Kč bude se rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně:
V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150.000 a 50.000 Kč.
V kategorii 2. a 3. jen první místa částkou 50.000 Kč.

Proti rozhodnutí soutěžní komise a vyhlašovatele soutěže není odvolání.