Dny EHD 2013 aneb Památky v novém světle

12. srpna 2013, kultura, přečteno: 2580×

Dny evropského dědictví jsou každoroční významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou ale i výchovnou akcí. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, soutěže a další kulturní programy. Jinak tomu nebude ani v Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dny evropského dědictví – EHD 2013 letos proběhnou v dnech 7.-15. září 2013 (národní zahájení se uskuteční 7. září 2013 v Olomouci).
Národní téma pro rok 2013 je: „Památky v novém světle“.

  • DŘEVĚNÝ KOSTELÍK

Kostelík bude v rámci EHD 2013 otevřen zdarma všem návštěvníkům, každou půlhodinu budou vstupy doplněny výkladem o historii kostela.
Ve dnech EHD 2013 otevřeno:
14.9.2013 10.00-17.00 hod.
15.9.2013 10.00-14.00 a 15.00-17.00 hod.

Koncert Marie Kozákové s názvem „Lidský hlas v hudbě napříč staletími“
Datum a čas konání akce: 15.9.2013 v 17.00 hod.

  • ZÁMEK BLANSKO – Blanenské zámecké dny

Datum a čas konání akce: 14.9.-15.9.2013 9.00 hod.
Vstupné: zdarma
Volné vstupy do zámeckých expozic po skupinách s průvodci. Na nádvoří ukázky prací stolařů a keramiků Masarykovy střední školy z Letovic.

Obchod a reklama za 1. republiky a protektorátu
Datum a čas konání akce: 12.9.2013 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Vernisáž výstavy „Obchod a reklama za 1. republiky a za protektorátu“. V Malé výstavní síni budou vystaveny předměty ze soukromé sbírky pana Karla Hodera.

Seminář na téma 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
Datum a čas konání akce: 13.9.2013 9.00 hod.
Vstupné: zdarma
Akce se bude konat od 9.00 do 16.00 hod. Seminář je určen především pro odborné zájemce z muzeí, archivů a knihoven JMK, ale i pro školy a případně i veřejnost. Hlavní referát přednese prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Hlavní referát: Úloha Konstantina-Cyrila a arcibiskupa Metoděje v christianizačním procesu západních Slovanů (prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin CMTF UP v Olomouci)

Koreferáty: Velehradská cyrilometodějská milénia v 19. století (PhDr. Jitka Jonová, Th.D., odborná asistentka Katedry církevních dějin CMTF UP v Olomouci), Vztah Velehradu k Uherskému Hradišti – Starému Městu (Weligradu) (PhDr. Blanka Rašticová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Otevření nových expozic
Datum a čas konání akce: 13.9.2013 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Slavnostní otevření poslední části nové expozice Bydlení na blanenském zámku. Následuje společenský večer s cimbálovou muzikou.

Noční prohlídky
Datum a čas konání akce: 14.9.2013 19.00 hod.
Noční prohlídky zámeckých prostor, kde vás budou provázet strašidla a postavy z regionální historie. Začátky prohlídek každou hodinu od 19.00-23.00 hod. Symbolické vstupné.

  • KOSTEL sv. MARTINA

Ve dnech EHD 2013 otevřeno:
14.9.2013 9.00-16.00 hod
15.9.2013 13.00-16.00 hod.

Prohlídka kostela s odborným výkladem, památníku a přilehlého parku Karoliny Meineke včetně věže se zvonem „Poledník“ a vyhlídkou na město. Větší výpravy (nad 10 lidí) prosíme nahlásit předem na vezblansko@bk.cz z důvodů omezené kapacity prostor ve věži.

red