Co venkovské knihovny umějí a mohou

30. září 2013, kultura, přečteno: 2722×

Již 9. ročník celostátního setkání knihovníků Co venkovské knihovny umějí a mohou se konal v Blansku a jeho okolí od 19. do 21. září 2013. Důvodem je skutečnost, že Místní knihovna Veselice pod vedením Olgy Hájkové získala prestižní titul Knihovna roku 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Tato akce, určená původně pro knihovníky z malých knihoven, si našla své pevné místo a důležitost hlavně pro možnost předávání a výměnu zkušeností. Hlavní tématem letošního roku byla práce s regionální literaturou a podpora dětského čtenářství. Téměř šedesát zástupců knihoven a obcí z celé republiky se sjelo do Blanska ve čtvrtek 19. září 2013.

Slavnostní zahájení proběhlo v prostorách Muzea Blansko, které sídlí v místním zrekonstruovaném renesančním zámku, za účasti ředitele Městské knihovny Blansko Mgr. Pavla Přikryla a prvního místostarosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy.

Setkání knihovníku v Muzeu Blansko

Odborný výklad při prohlídce expozic si vzala na starost ředitelka muzea Mgr. Eva Nečasová. Všichni zúčastnění navštívili také dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi a nechyběla samozřejmě ani návštěva Městské knihovny Blansko a jejích prostor.

Pátek 20. září 2013 byl v dopoledním bloku věnovaný odbornému programu, který proběhl v prostorách Kulturního domu Sloup. Možnost načerpat nové profesní znalosti a vyměnit si své zkušenosti využilo celkem 90 účastníků. Nabídka témat vykazovala neobvyklou zajímavost a pestrost. Odpolední program se soustředil na poznávání zajímavých míst v obcích Vavřinec-Veselice: místní knihovny, kapličky a rozhledny (kam se mohli zúčastnění dovézt vlastními silami pomocí koloběžek z půjčovny ve Vilémovicích). Společenský večer zakončila prezentace o zajímavostech obce Vavřinec-Veselice, nabídka místních specialit a možnost naučit se také výtvarnou praktiku – enkaustiku.

Sobotní dopoledne navštívila skupina knihovníků Sloupsko-šošůvské jeskyně a odborné poznávání našeho regionu pokračovalo návštěvami Obecní knihovny Petrovice a Městské knihovny Rájec-Jestřebí. V každé z knihoven nás vítaly nejen místní knihovnice, ale také tamní starostové.

Městská knihovna Blansko měla čest podílet se na celé organizaci a ukázat, že i knihovny z našeho pověřeného obvodu mají zajímavou činnost, která může být inspirací pro další kolegy z oboru. Celá akce by se nezdařila nebýt výborné spolupráce s Obecním úřadem Vavřinec-Veselice a jeho starostou Milošem Novotným, Místní knihovnou Veselice a dalšími dobrovolníky, kterým patří velké poděkování.

Helena Jalová
Městská knihovna Blansko