Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti aneb Školství na Blanensku do roku 1945

7. února 2014, kultura, přečteno: 2634×

Citát J. A. Komenského z díla Orbis Pictus již po několik staletí připomíná všem školou povinným důležitost vzdělání, jehož základem byla, je a bude škola. Navíc tomu bude letos 240 let od vydání školního patentu Marie Terezie, který uzákonil vzdělávací povinnost pro děti od šesti do dvanácti let. Školy a školství budou tématem výstavy, kterou realizují Státní okresní archiv Blansko, Městská knihovna Blansko a Muzeum Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Školství na Blanensku má dlouhou historii.

První písemné zmínky o učitelích sahají hluboko do 17. století. Tato tradice se umocnila s rozvojem Blanska v 19. století. Z původně jediné triviální školy, sídlící v nejstarších dobách při farní budově u kostela sv. Martina na Starém Blansku, vznikly v průběhu 19. a 20. století další školy, rozmístěné na různých místech Blanska a okolí. Některé původně školní budovy svůj účel plní dodnes, kolem jiných dnes chodíme, aniž bychom věděli, že sloužily k výuce našich předků. Školu však tvořili především žáci a jejich učitelé. Mnozí z nich se zapsali do dějin Blanska jako výrazné osobnosti, milující svůj kraj a zvelebující kulturní život v regionu.

Školy na Blanensku

Co na výstavě bude k vidění?
Budou to například: nejstarší zmínky o školách na Blanensku, výstavba budov blanenských škol, významní rodáci a jejich školní léta, učební pomůcky a školní vyučování v minulosti a mnohé další faktografické dokumenty.

Je potěšující skutečností, že na této již druhé dokumentární výstavě v krátkém časovém intervalu (v roce 2013 se uskutečnila výstava 90. výročí otevření sokolovny v Blansku) spolupracují tři blanenské paměťové instituce: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Blansko, Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko.

V rámci výstavy budou probíhat i komentované prohlídky expozice a přednášky k dějinám škol na Blanensku. V případě zájmu je možné se domluvit s pracovníky blanenské knihovny (odd. studovna a čítárna) a Státního okresního archivu Blansko na termínu komentovaných prohlídek.

Vernisáž proběhne 14. února v 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny, její součástí bude také beseda s obrazovou projekcí.

Výstava potrvá do 7. 3. 2014 ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko a bude přístupna v její obvyklou provozní dobu.

PhDr. Božena Kovářová a Mgr. Jana Trubáková