Stanování vyžaduje v určitých lokalitách povolení

22. července 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1994×

S obdobím letních prázdnin souvisí pořádání letních stanových táborů v přírodě. Mezi oblíbené a zvláště vyhledávané lokality k táboření patří zejména místa s nedotčenou přírodou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko náleží k takovým místům zejména oblast přírodního parku Rakovecké údolí, který leží jihovýchodně od městyse Jedovnice. Zmíněný přírodní park zahrnuje vodní plochu rybníka Budkovan a dále povodí horního toku Rakovce.

Táboření v přírodním parku Rakovecké údolí je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, kterým je v rámci správního obvodu ORP Blansko Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.

Na území jmenovaného přírodního parku existují dvě lokality, na kterých lze v letních měsících tábořit. Při táboření uvnitř přírodního parku je nutné dodržovat podmínky, které stanovuje výnos o zřízení dotčeného přírodního parku.

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko každoročně kontroluje místa povolených tábořišť a při kontrole klade důraz na ukázněný pobyt v přírodě spojený se šetrným přístupem k okolní krajině. V průběhu prázdnin se na území zmíněného přírodního parku vystřídají v průměru čtyři táborové běhy.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe
04.06. 19:00 h, kino
Cyklus Živá paměť: JAROSLAV MARTINÁSEK