Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole

25. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 5294×

Dne 29.11.2014 nabývá účinnosti Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zákon mimo jiné mění zákon o daních z příjmů tak, že přináší možnost daňové slevy za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do zákona o daních byl vložen zcela nový paragraf, který zní následovně:

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.“.

Zákonnou slevu na dani bude možné uplatnit 1× ročně, a to v rámci ročního zúčtování prováděného za zaměstnance zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání.

Výše daňové slevy je odvozována od aktuální výše minimální mzdy. Za kalendářní rok 2014 tedy bude možné uplatnit maximálně 8.500 Kč. Na rozdíl od běžné slevy na dítě se nepočítá s tzv. bonusem. .(Pokud daňová povinnost bude nižší než nárok na slevu, využije se tato sleva pouze zčásti a nevyužitá část se nedostane ve formě bonusu jako peníze „navíc“.)

Daňovou povinnost si může „za umístění dítěte“ snížit na 1 dítě pouze 1 poplatník žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.

Pro účely daňové slevy se za prokazatelně vynaložený výdaj považuje pouze poplatek za umístění dítěte do mateřské školy. Do výdajů naopak nelze započítat jiné náklady související s pobytem dítěte v MŠ – např. stravné, poplatky za kroužky apod.

Potvrzení o skutečně vynaložených výdajích, tj. potvrzení o zaplacené výši „školného“, vydá poplatníkovi na jeho žádost příslušná mateřská škola.