Uzavírka silnice II/379 při provádění rekonstrukce v průtahu města Blansko – místní části Lažánky

17. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4014×

Podrobné informace k plánovaným listopadovým uzavírkám Lažánek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Od 30.10.2014 je povoleno prodloužení částečné uzavírky krajské silnice při provádění rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko – místní části Lažánky. Rekonstrukci provádí společnost OHL ŽS, a. s., IČ: 46342796, Burešova 938/17, 660 02 Brno–střed, a to do 20.12.2014.

Jedná se o silnici II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov)v km 43,068 – 45,540, tj. v úseku celém průtahu města Blanska – místní části Lažánky.

Stavební úřad vede dále správní řízení ve věci žádosti o úplnou uzavírku uvedené silnice II/379 v km 42,955 – 45,473, tj. v úseku průtahu města Blansko – místní části Lažánky (od části „Márovky“ – po křižovatku se silnicí III/379 21, která bude ve směru Vilémovice-Jedovnice průjezdná) pro veškerá vozidla mimo vozidel integrovaného systému k přímému zásahu. Důvodem je pokládka živic na silnici II/379 v rámci stavby opravy silnice II/379 Lažánky-průtah.

Délka uzavírky: cca 2,500 km.

Objízdná trasa: Pro veškerou silniční dopravu bude vedena po silnici II/379, III/374 44, III/379 22 a zpět na silnici II/379, tj. Blansko-Olomučany-Rudice, obousměrně.

Délka objížďky: cca 12,5 km.

Doba trvání:

  • Termín: od 22.11.2014 (sobota) do 23.11.2014 (neděle)
  • Termín: od 29.11.2014 (sobota) do 30.11.2014 (neděle)

U uvedené silnice se dále předpokládají následující omezení:

  • V průběhu měsíce prosince 2014 bude realizována ještě úplná uzavírka silnice v průtahu Lažánek (sobota-neděle) z důvodu demontáže mostního provizorního objektu.

  • Přes období od 20.12.2014 do 03/2015 budou Lažánky průjezdné v režimu s omezením do 6 tun. Důvodem je provedení živic pouze v podkladových vrstvách, kde by při větší tonáži docházelo k deformaci podloží a podkladních vrstev.

  • Zahájení prací se předpokládá v 03/2015 podle klimatických podmínek s tím, že stavba bude ukončena do 06/2015.

O výše uvedených opatřeních bude veřejnost včas informována.