V anketě na webu města si lidé vybrali variantu s bazénkem uprostřed prostranství

7. května 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2175×

Od poloviny března do konce měsíce dubna mohli lidé na webových stránkách města dát hlas jedné z variant úprav náměstí Republiky po zbourání hotelu Dukla. Dnes je už rozhodnuto. Zvítězila varianta č. 2 s bazénkem uprostřed budoucí travnaté plochy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hlasování se zúčastnilo celkem 609 lidí, z toho jich 63,5 % (387) dalo přednost variantě 2 s bazénkem uprostřed prostranství a 36,5 % (222) hlasovalo pro variantu 1 s bazénkem oddělujícím kavárnu a travnatou plochu. V souvislosti s ukončením ankety a výsledkem jsme vyzpovídali místostarostu Jiřího Crhu (JC) a architekta Martina Habinu (MH).

Lidé kritizovali, že návrhy jsou prakticky stejné. Jak vznikly a z čeho vycházely?

MH: Proběhlo několik pracovních setkání za účasti nás architektů a 6–8 zástupců města včetně vedení. Postupně jsme za intenzivní diskuze a názorové interakce generovali několik velmi rozdílných variant. Podstatné byly dvě základní myšlenky, které jsme si společně vytkli hned při prvním setkání:
a) umístění aktivit, které místo oživí (tedy nejen pouhé „zkrášlení“ veřejného prostoru),
b) jasná prostorová definice místa. Výsledné pilotní řešení je pak koncentrátem a všemi členy pracovní skupiny bylo velmi kladně přijato. Poté bylo rozpracováno do dvou podvariant.

Proč myslíte, že si lidé nakonec zvolili právě variantu z bazénkem uprostřed trávy? Jaké má toto umístění opodstatnění?

MH: I když jsou varianty celkově velmi podobné, v tomto bodě jde o dvě jiné prostorotvorné role vodního prvku. Varianta první – voda pouze jako hranice a jako dekorace, varianta druhá – voda v centru = svorník prostoru. Voda je silný a přitažlivý element. Takže možná proto.

varianta 2 – pohled od silnice
Vítězný návrh s bazénkem uprostřed prostranství.

Pane místostarosto, jak jste spokojený s výsledkem hlasování?

JC: Jsem spokojený hlavně s tím, že v rámci hlasování se rozvinula i diskuze o návrhu a z ní vyplynuly některé smysluplné připomínky.

Objevovaly se hlasy volající po změně nebo alespoň přizpůsobení návrhu na úpravu prostranství. Bude se projekt přísně držet zveřejněných náhledů, nebo dojde k dalším dílčím úpravám na základě připomínek občanů? Pokud nebude, tak v čem se změní či přizpůsobí?

JC: Budeme diskutovat o připomínkách, ale ty by neměly změnit vlastní koncept.

Jednal jste s někým ohledně případných úprav návrhů? Kdo se ozval a řešil aktivně připomínky?

MH: Měl jsem několik setkání, ať už vyvolaných zvenčí, nebo mnou. Komunikoval jsem se zástupci parkourové komunity, mládeže i občanů obecně. Omezeně i přes média.

Jednou z připomínek byl nedostatek zeleně.

MH: Ano, tohle je vhodné dořešit.

Bude na to nějak reflektováno v konečné verzi projektu? A bude vůbec místo na doplnění většího množství zeleně, když velká část je podsklepená?

MH: Samozřejmě, sklepy jsou hlavní omezení, ale určitě jsou způsoby jak např. intenzivněji využít nepodsklepené plochy uprostřed areálu nebo jeho bezprostředního okolí.

Pane místostarosto, hlasoval jste? A pokud ano, tak pro kterou variantu?

JC: Nehlasoval jsem, ale hlasování jsem sledoval a přiznám se, že se mi původně více líbila varianta č. 1, až jsem se v průběhu hlasování „propracoval“ k variantě č. 2. Líbí se mi obě varianty.

Připomeňte, prosím, kdy dojde k realizaci vítězného návrhu?

JC: K realizaci vítězného návrhu by mělo dojít v příštím roce

Co z výsledku ankety vyplývá nyní pro Vás, pro architekta? V čem Vám anketa pomohla?

MH: Anketa samozřejmě některé dílčí věci ukázala. Obecně i další diskuzí a připomínkami vznikla řada zajímavých a inspirativních podnětů k dalšímu zamyšlení. Více stromů, výběr a uspořádání prvků parkouru, doplnění parkourových prvků i na sportovní ostrov, materiálové řešení, další návrhy na konkrétní prvky – pítko, šachy, kuželky apod.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter