Během října dojde v Blansku k realizaci několika investičních akcí

23. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2031×

O investičních projektech ve městě, plánovaných na měsíc říjen, pohovořili starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Nejvýznamnější akcí ve městě zůstává nadále rekonstrukce průtahu městem. Pojízdné komunikace by měly být dokončeny ještě do konce měsíce září, realizace chodníků se ale posunula na konec října. Ke zpoždění prací došlo vlivem skalního podloží, které neumožnilo uložit nový vodovod do souběhu s vodovodem starým. Zhotovitel tak upřednostnil dokončení vozovek na úkor chodníků. Svitavská proto zůstane i v říjnu jednosměrná.

Dalším důležitým projektem ve městě je realizace cyklostezky Blansko-Ráječko. Blansko započne nejpozději koncem září práce na napojení na Ráječko, které svou část projektu již zrealizovalo. Cyklostezka bude částečně z asfaltového povrchu a částečně ho bude tvořit zámková dlažba bez zkosených hran. Vedou tudy totiž inženýrské sítě, v případě nutnosti bude jejich oprava takto snazší. Výhodou je i fakt, že nebudeme závislí na obalovnách, které jsou, jak všichni víme, v současné době doslova zahlceny. Cyklostezka by měla být dokončena do konce měsíce listopadu. 

Do konce měsíce září vybereme také zhotovitele, který v polovině října zahájí práce na opravě komunikace Hořice-Olešná. Bohužel rozpočet nám neumožňuje opravit celou komunikaci najednou, budeme proto postupovat po částech, letos uvolníme z rozpočtu za tímto účelem zhruba 1,5 milionu korun.

O Lažánkách bylo napsáno již mnohé. Lažánky byly zhotovitelem městu předány se značným zpožděním a s řadou závažných nedostatků a nedodělků. Město mu proto vyměřilo penále ve výši téměř tří set tisíc korun. V současné době se dokončují chodníky a zpevněné plochy na Márovkách, provádí se rovněž instalace zrcadel a buduje se autobusová zastávka u penzionu. Ukončení prací je plánováno na říjen, do konce listopadu bude ještě zrealizován propustek na Floriánku.

Aktuálním problémem v řešení je spadlý svah na Zborovcích v místě komunikace směrem k nové zástavbě. Město nyní pracuje na odkupu pozemků od vlastníků v dotyčné oblasti, aby mohlo zahájit práce na vysvahování a zabránit tak podobnému problému v budoucnosti. Do konce října by mělo být již vše v pořádku,“ předpokládá Ivo Polák, starosta. 

„V rámci postupného snižování energetické náročnosti budov ve městě je nyní na řadě budova MŠ Údolní a budova Městského úřadu Blansko na nám. Republiky. V současné době probíhá výběrové řízení, s realizací obou projektů počítáme do konce tohoto roku, záleží ale na klimatických podmínkách,“ podotkl blanenský místostarosta Jiří Crha.

„Náklady na zateplení budovy mateřské školy se pohybují okolo 3,5 milionu korun. Dotace pokryje zhruba 1,8 milionu korun, z vlastních zdrojů uvolníme asi 1,7 milionu korun. Kromě vlastního zateplení budou vyměněna i okna. Jsem rád, že se nám podařilo získat finanční prostředky na snížení energetické náročnosti pro další školní budovu. V budoucnu nás čeká ještě výměna oken na ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici.

Fasáda městského úřadu sice nevypadá ještě tak špatně, ale jde o to, že se jedná o budovu, která je nesmírně energeticky náročná. Jsou zde totiž jednoduchá okna, mnohdy v havarijním stavu. I v tomto případě čekáme na výsledky výběrového řízení. Výše nákladů se v tomto případě pohybuje kolem 13,5 milionu korun. 10milionovou dotaci jsme získali od Státního fondu životního prostředí ČR, pokud bude počasí přát, realizace se rozjede ještě do konce tohoto roku,“ věří Crha.

„Na letošní rok bylo v plánu také propojení podzámčí-schody, tedy propojení od nám. Svobody směrem k zámku za bývalou hasičkou. Zde bohuže došlo ke změně z důvodu odvolání účastníka řízení v přípravné fázi projektu. Nyní je Krajském úřadu Jihomoravského kraje, aby nám doručil k této věci svoje stanovisko. Celá akce se proto posune až na rok příští rok,“ doplnil na závěr Polák.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter