Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Na umělou trávu pro fotbalové hřiště v Blansku přispěje i Jihomoravský kraj

17. června 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1415×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo navýšení částky na pokrytí nákladů spojených s tolik očekávanou rekonstrukcí škvárového hřiště na ASK Blansko. Desetimilionová dotace z MŠMT a stejně tak velký podíl města by totiž zcela nepokryly předpokládané náklady na tuto investiční akci. Téměř třemi miliony korun nakonec přispěje ze svého rozpočtu i Jihomoravský kraj.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výběrovým řízením na zhotovitele se městu Blansku v tomto případě bohužel nepodařilo stáhnout předpokládanou cenu. Blanenští proto přistoupili k žádosti o rozpočtové opatření, v rámci kterého by se chybějící finance přesunuly z jiných kapitol městského rozpočtu.

„Město Blansko letos žádalo ministerstvo o dotaci ve výši 12 mil. Kč, vzhledem k velkému počtu žadatelů nám však byla poskytnuta stejná částka jako loni. Mezitím však přišla dobrá zpráva z kraje, který se rozhodl na základě výzvy z ministerstva spolufinancovat některou ze zásadních investičních akcí na svém území. Rozhodl se pro stavbu nového blanenského sportoviště, a je tak připraven Blansku poskytnout 2,9 milionu Kč,“ upřesnil starosta Ivo Polák.

Kromě položení umělého trávníku dojde i na odvodnění a osvětlení hřiště, zateplení šaten, výměnu oken a dveří. V šatnách budou provedeny nové rozvody ZTI, vytápění a elektroinstalace. Součástí rekonstrukce bude i částečná demontáž stávající tribuny s tím, že její zbývající část bude vyspravena. V linii hranice pozemků se pak počítá s rekonstrukcí části oplocení včetně bran. Projekt zahrnuje rovněž veškeré vegetační úpravy.

red