Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otálet s nahlášením ztráty dokladů se nevyplácí

8. července 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1478×

Stačí pár minut nepozornosti, a člověka čeká přinejlepším několik dní obíhání úřadů, v horším případě se může nevědomky zadlužit. Řeč je o ztrátě nebo odcizení dokladů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ačkoli nahlášení ztráty či odcizení občanského průkazu na úřadě je povinnost daná zákonem, ve skutečnosti by člověk měl sám dbát na to, aby absenci „papírů“ včas oznámil. Jakékoli prodlení je totiž pouze v jeho neprospěch. Nálezce či zloděj může občanku zneužít například tím, že si na ni vezme úvěr.

Co dělat, když vás okradou?

V případě krádeže by měl člověk co nejdříve nahlásit celou věc na nejbližší policejní služebně. Policie ČR s oznamovatelem sepíše úřední záznam a vystaví mu náhradní doklad, tedy zelenou kartu s nacionále poškozeného. Poté policejní útvar dává na vědomí úřadu, že byl konkrétní doklad odcizen. Přesto doporučujeme, aby postižený do deseti dnů nahlásit celou záležitost také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Policisté zároveň celou věc zaevidují a údaj se objeví v běžně přístupné databázi na webových stránkách ministerstva vnitra v sekci služby pro veřejnost. Do databáze uvedou i podrobnosti odcizení, tedy čas, kdy k činu mělo dojít, což se může hodit, pokud jsou doklady skutečně zneužity. Podvodníkům mnohdy stačí jen hodiny. Veřejná databáze vnitra obsahuje všechny neplatné doklady, tedy nejen ty odcizené, ale i ztracené. Záznamy o nich do systému vkládají kromě policistů i pracovníci obecních či městských úřadů.

Do veřejně přístupné databáze neplatných dokladů se údaje překlápí jednou za 24 hodin. Uvedenou veřejnou databázi mohou pro kontrolu využívat všechny subjekty. Vyhledávat v ní lze podle čísla dokladu, nikoli podle jména oprávněného majitele. Záznamy v databázi se přitom aktualizují sedm dní v týdnu, takže už by se neměly opakovat případy z minulosti, kdy člověk v pátek přišel o doklady, v systému se to objevilo v pondělí a mezitím si na jeho „papíry“ podvodníci vzali několik půjček. Doklad se stává neplatným dnem nahlášení na příslušném úřadě. Do databáze by se při poskytování úvěru měly podívat jak bankovní, tak nebankovní instituce.

S čipem, nebo bez?

Člověk, který přijde o doklady, si kromě „zneplatnění“ těch starých musí obstarat i nové. K tomu je potřeba vyplnit žádost o nový občanský průkaz, postačí k tomu cestovní pas, případně rodný list a peníze na poplatek. Lhůta pro vyhotovení nového průkazu je 30 dní. Za poplatek sto korun je možné vydat na počkání náhradní doklad na jeden měsíc.

Od 1. ledna 2016 nový doklad může vydat jakýkoli úřad, kde občan o doklad zažádal, tedy již neplatí, že na něj nová „občanka“ čeká v místě trvalého bydliště. Občan, který o nový doklad zažádá, si může vybrat ze dvou možností. Buď občanský průkaz s čipem, nebo bez něj.

Zatím převládal zájem spíše o občanské průkazy bez čipu, kterých se v roce 2015 vydalo více než 1,8 milionu, zatímco těch s čipem byly pouze necelé čtyři tisíce. Rozdíl je v současnosti hlavně v ceně. Zatímco za průkaz s čipem zaplatíte pět set korun, za novou občanku bez čipu zaplatíte sto korun. A to pouze v případě, že jste ji ztratili, někdo vám ji ukradl nebo je poškozená tak, že už svoji funkci neplní. Pokud doklad měníte z důvodu změny trvalého bydliště nebo změny rodinného stavu, je to zdarma.

Nicméně na občanský průkaz s čipem můžete nahrát svůj elektronický podpis a do budoucna se počítá s tím, že bude plnit ještě další funkce.

Co když přijdu o řidičák?

Pokud jste měli mezi doklady i řidičský průkaz, musíte jeho ztrátu nahlásit na úřadě v místě trvalého bydliště. Tato komplikace, která v některých případech způsobuje, že lidé si musí brát dovolenou, aby si nový „řidičák“ zařídili, by ovšem měla být již brzy vyřešena. Ministr dopravy Daniel Ťok totiž chce, aby si lidé mohli tento doklad vyřídit na kterémkoli úřadě, stejně jako dnes občanku.

Na odstranění této složité administrativy se pracuje více jak rok, je ale třeba dořešit praktické věci. Třeba předávání dat, úpravu registru řidičů a další náležitosti, které úřady v praxi musí řešit a bez kterých se tato změna bohužel neobejde, s tím, že částečné zjednodušení administrativy by mělo nastat ještě letos.

Pokud byl někomu řidičský průkaz odcizen nebo ho ztratil, musí společně se žádostí předložit i fotografii pasového formátu a poplatek. Ten se liší podle toho, jak moc člověk na celou záležitost spěchá. Pokud potřebuje nový průkaz do pěti dnů, zaplatí 500 Kč, v případě, že mu nevadí čekat dvacet dnů, tak ho to bude stát jen 50 Kč.

odbor vnitřních věcí