Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Myslivci se připravují na chovatelskou přehlídku

15. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 707×

Pro veřejnost bude chovatelská přehlídka přístupná ve dnech 21. až 23. dubna. Trofeje srnce, muflona, kňourů, daňků či jelenů budou k vidění v kulturním sále městyse Černá Hora.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde návštěvníci spatří nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2016/2017 pořádá Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice v kulturním sále městyse Černá Hora.

Přehlídce předchází svoz trofejí a jejich odborné hodnocení dne 19. a 20. dubna 2017. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře klektáky a páráky.

Chovatelská přehlídka je otevřena pro veřejnost ve dnech 21. dubna 2017 v době od 9:00 do 18:00 hodin, 22. dubna 2017 v době od 9:00 do 19:00 hodin a 23. dubna 2017 v době od 8:00 do 11:30 hod.

Na území obce s rozšířenou působností Blansko se nachází celkem osmadvacet honiteb. Na přehlídce budou nejvíce zastoupeny trofeje srnce obecného, dále zde budou vystaveny i trofeje muflonů, kňourů, daňků a jelenů.

odbor životního prostředí