Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska

29. října 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1473×

Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 01.11.2018 v 15:30 hodin, ve velkém sále Dělnického domu, ul. Hybešova 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

1. Zahájení
2. Složení slibu
3. Schválení programu
4. Volba volební komise
5. Volba starosty města
6. Volba místostarostů
7. Volba členů rady města
8. Jmenování zástupce města do „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
9. Určení zástupce pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blansko
10. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva
11. Závěrečné slovo starosty

Mgr. Ivo Polák
starosta