Blansko a jeho proměny – kostel svatého Martina

6. září 2020, kultura, přečteno: 2365×

Blansko si v letošním roce připomíná 880 let od posvěcení kostela svatého Martina. Ten byl postavený na základě rozhodnutí olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a roku 1140 jím samotným posvěcen. Kostel sv. Martina patří k nejstarším církevním stavbám na Moravě. Do současné barokní podoby byl původně románský kostel přestavěn v 18. století.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Původní kostel stál na místě dnešního, byl však ze dřeva a obehnán vysokou kamennou zdí. Z historických pramenů je potvrzeno, že blanenský kostel se stal v 16. století náboženským střediskem celého blanenského panství. V roce 1672 byla vybudována kamenná věž, která se v barokní podobě dochovala do dnešních dnů. V letech 1707 – 1710 byl kostel opraven a rozšířen vybudováním nového kněžiště s oratoří. Poslední velká přestavba proběhla v roce 1793 kdy byla přestavěna část kostelní lodi a celé kněžiště.

Kostel sv. Martina na obraze Zdeňka Táborského.

Poslední archeologické nálezy v okolí kostela však naznačují, že datování těchto nálezů lze zařadit již do období po roce 1000, tedy ještě o sto let dříve než první písemnou zmínku o Blansku, která akt Jindřicha Zdíka popisuje. Není vyloučeno, že pod dnešním kostelem je skryta i starší svatyně, jejíž přítomnost naznačuje i radarový průzkum provedený před 15 lety. Blanenský kostel by se tak zařadil mezi nejstarší stavby u nás vůbec.

Pavel Svoboda

Blanenský malíř Zdeněk Táborský na svých obrazech před lety zachytil řadu míst ve městě. Některé z nich postupně zveřejňujeme v našem seriálu a přidáváme k nim současnou podobu. V desátém díle přinášíme pohled na kostel svatého Martina. Za spolupráci děkujeme dědicům Zdeňka Táborského, Galerii města Blanska a znalci blanenské historie Pavlu Svobodovi.

Putování po místech ve městě, které malíř Táborský zachytil na svých obrazech, nabídne slavnost Zažít Blansko jinak. Uskuteční se 12. září v 10:00 a ve 13:00 hodin. Průvodcem bude Pavel Svoboda.

Současný pohled na kostel sv. Martina.

Pohled na kostel sv. Martina z roku 1901.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení