Jeskynní pohár 2020 se nakonec uskutečnil, v soutěži se sešla čtyřicítka fotografií

24. října 2020, kultura, přečteno: 1731×

Počátkem října se uskutečnilo vyhodnocení soutěže Jeskynní pohár 2020. Jedná se o fotografickou soutěž, do níž se mohli přihlásit všichni obyvatelé regionu, disponující kvalitními záběry turisticky atraktivních míst Moravského krasu, příp. akcí, které se zde realizují.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Letošní ročník byl jako téměř vše kolem nás provázen velkými změnami, organizačními problémy a nekonečnými odklady, což mimo jiné způsobilo i podstatné zúžení programu festivalu Blanenský čtyřlístek, jehož je tato soutěž součástí. Blanenský čtyřlístek, pořádaný Střední školou cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko, byl zrušen pouhý týden před svým plánovaným termínem, nicméně alespoň jistou jeho část, včetně právě Jeskynního poháru, se pořadatelé rozhodli zachovat.

Jeskyně Jáchymka. FOTO Miroslav Kašný 

Z původního termínu v březnu 2020 byla soutěž nejprve přesunuta na září a kvůli nejisté situaci následně na říjen. Tehdy konečně mohlo dojít k důkladnému posouzení všech 41 přihlášených fotografií po stránce obsahové i technické. Zajímavostí hodnocení letošního ročníku bylo, že mezi komisaře z řad pořadatelů i odborníků byli přizváni také členové Mezigeneračního klubu, který při soukromé škole působí. Senioři z klubu tak měli nejen vítanou alternativu k aktuálně pozastaveným aktivitám, ale získali zajímavou zkušenost coby porotci, zastupující laickou veřejnost.

Cesta do neznáma. FOTO Radim Jakubec

Podle úrovně obsahové i technické obdržely jednotlivé snímky příslušný bodový zisk, který na 3. místo posunul pana Josefa Ševčíka s fotografií „Rozpuštěné vlasy“, zatímco 2. místo přiřadil panu Radimu Jakubcovi za obrázek pojmenovaný „Cesta do neznáma“. Vítězem 3. ročníku Jeskynního poháru se stal pan Miroslav Kašný za výtvor s názvem „Jeskyně Jáchymka“. Hodnotitelé také podávali návrhy na ocenění za originalitu, přičemž tuto zvláštní cenu získal pan Josef Vylášek díky záběru s titulem "Mistrovská voltiž“. 

Rozpuštěné vlasy. FOTO Josef Ševčík

Mistrovská voltiž. FOTO Josef Vylášek

Martin Jaglář, Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení