Nová publikace nabízí historické a současné pohledy na město. Vyšel i sborník k výročí kostela

10. prosince 2020, kultura, přečteno: 1572×

První z publikací má název Blansko včera a dnes a najdete v ní nejvýznamnější městské památky a známá místa ve městě ve dvou pohledech. Prvním je historická pohlednice, ke které je přiřazen adekvátní snímek ze současnosti pořízený ze stejného úhlu. Čtenáři se tak nabízí zajímavé srovnání obou podob blanenských míst a jejich proměn v čase.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko publikaci vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Tváře, s. r. o.. Je v ní celkem 58 dvojic srovnávacích fotografií a doprovodné texty k nim napsali Pavel Svoboda a Martina Hejčová. „Vzhledem k tomu, že regionální historie i literatura jsou mojí vášní, rád jsem přijmul nabídku města Blanska na sepsání historických komentářů. Jsem sice historik samouk, ale mám rozsáhlou sbírku regionální literatury, čerpám informace z historických publikací, z kronik, dobového tisku i dotazováním pamětníků,“ vysvětluje Pavel Svoboda.

„Koncept publikace jsme pojali jako jakousi historickou procházku městem. Velký dík patří také panu Milanovi Sýkorovi, bez něhož by publikace nemohla vzniknout. Velká část historických fotografií totiž pochází z jeho archivu,“ doplňuje Martina Hejčová.

Obě publikace lze zakoupit v informační kanceláři Blanka. FOTO Martina Hejčová

Na vánoční trh se dostává také sborník k 880. výročí kostela sv. Martina. Tato dvousetstránková celobarevná publikace s názvem Kostel sv. Martina v Blansku (1140–2020) vychází již jako 8. díl městské historické edice ZDíK (Zajímavosti dějin krasu). Sborník obsahuje odborné i populárně-naučné texty 11 autorů, kteří se věnují historii a stavebnímu vývoji kostela, výsledkům georadarového průzkumu nebo památným nápisům v kostele a jeho okolí.

„Nemůžeme samozřejmě zapomenout ani na život a dílo olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a svatého Martina, kteří jsou s naším kostelem neodmyslitelně spojeni,“ vyjmenovává blanenský farář Jiří Kaňa. „Sborník přináší zajímavé informace také o našich kostelních varhanách a zvonech a připomíná blanenské i regionální osobnosti, které jsou pochovány v kostelní kryptě,“ dodává. Kniha je tak ucelenou výpovědí o historii našeho kostela a důstojnou připomínkou jeho významného výročí.

Křest obou publikací se odehrál během Vítání sv. Martina. FOTO Martina Hejčová

Oběma publikacím se dostalo oficiálního požehnání také z nejvyšších míst. Vzhledem k aktuální situaci nemohl proběhnout tradiční křest před veřejností, proto se této povinnosti ujal sv. Martin v rámci živého on-line přenosu behěm Vítání sv. Martina. Obě publikace si mohou zájemci zakoupit v informační kanceláři Blanka.

Martina Hejčová

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení