Blansko a jeho proměny – Seifertova ulice

31. ledna 2021, kultura, přečteno: 2552×

Známe tuto ulici? Je ve středu města Blanska. Člověka to mimochodem donutí zamyslet se nad její historií. Má také nějaký příběh? Bydlel tady někdy někdo slavný? Když se tak zaobírám tímto úvahovým směrem, docházím vlastně k závěru, že by mě historie ulice, kterou téměř každý den procházím, zajímala.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Seifertova ulice – na první pohled zcela obyčejná, všední a rozhodně v jejím průčelí nestojí Eiffelova věž – je přesto pro naše občany nesmírně důležitá.

Seifertova ulice na obraze Zdeňka Táborského. FOTO Galerie města Blanska

Původně to bývala ulice Školní. Vcházelo se do ní z křižovatky ulic Dolní a Horní  Palavy, ale také z ulice Úzké kolem hospody u Kretzů anebo z ulice Sadové.

V roce 1897 zde byla otevřena nová školní budova – pětitřídní obecná škola chlapecká (dnešní Gymnázium Blansko). 15. ledna 1939 k ní město přidalo novou samostatnou přístavbu – obchodní akademii a mateřskou školu.

Prostor dnešní Seifertovy ulice na historickém snímku. FOTO archiv Pavla Svobody

Později se mění její název na ulici Leninovu. Do roku 1948 zde byl podle regulačního plánu města postaven jeden z prvních bytových domů, a to dům ČKD.

V roce 1958 se otevírá budova Státní banky československé (nyní KB se vstupem z nám. Republiky) a v roce 1961 byla dokončena z Leninovy ulice přístavba Okresního národního výboru pro sídlo OV KSČ. V tomto roce vzniká schodiště pro sestup na budoucí náměstí ve středu města (dnes nám. Republiky).

Někdejší Leninova, dnes Seifertova ulice na historickém snímku. FOTO archiv Pavla Svobody

Kronika města Blanska v roce 1964 zveřejňuje: „Letos nebyly prováděny žádné asanace. Provedena byla komunikace na Leninově ulici, hlavně pak průřez této ulice na náměstí po zboření domu, které bylo provedeno v roce minulém. Tento průřez velmi zdokonalil komunikaci města, neboť teprve po jeho uskutečnění se Leninova ulice stává pěknou ulicí ústící na staré náměstí“.

Část Leninovy ulice v roce 1974. FOTO archiv Pavla Svobody

V roce 1985 začíná demolice domů vedle gymnázia. Jde o přípravu na výstavbu nového objektu Okresní vojenské správy, štábu civilní obrany a sdružené provozní budovy Okresní správy spojů, Čedoku, pojišťovny a okresnímu výboru Socialistické akademie (dnes budovy Finančního úřadu v Blansku a Okresního státního zastupitelství v Blansku).

Polistopadové události 1989 opět mění tvář Leninovy ulice. Ta se v roce 1991 jmenuje nově Seifertova a v roce 1994 zde otevírá moderní budovu Česká pojišťovna (dnes Finanční úřad, Seifertova 7). V přízemí této budovy vznikají soukromé prodejny.

Současný pohled na část Seifertovy ulice. FOTO Michal Záboj

Dnes v budovách na Seifertově ulici má sídlo OSSZ, soukromí lékaři, Finanční úřad – Územní pracoviště v Blansku, Okresní státní zastupitelství Blansko, Gymnázium Blansko, ale také moderní prodejna oční optiky – Optik Otava a lékárna Dr. Max.

V bytových domech na Seifertově ulici žijí lidé, kteří tuto historii pamatují, ale i ti, kteří jsou zde nově přistěhovaní a historii své ulice pravděpodobně neznají.

Pavel Svoboda

Blanenský malíř Zdeněk Táborský na svých obrazech před lety zachytil řadu míst ve městě. Některé z nich postupně zveřejňujeme v našem seriálu a přidáváme k nim současnou podobu. V osmnáctém díle přinášíme pohled na dnešní Seifertovu ulici. Za spolupráci děkujeme dědicům Zdeňka Táborského, Galerii města Blanska a znalci blanenské historie Pavlu Svobodovi.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení