Sběratel Milan Sýkora uspořádal dvě knihy o Blansku

23. ledna 2021, kultura, přečteno: 1634×

V poslední době se v Blansku objevily dvě zajímavé publikace s historickým podtextem, na nichž je uveden jako jejich autor sběratel pohlednic Milan Sýkora. Obě podávají svůj obsah především obrazem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První z nich má název Moravské Švýcarsko na starých pohlednicích a je sestavena z historických pohlednic Blanska a okolních osad dnešního Moravského krasu. Obsahuje nejen pohlednice M. Sýkory, ale i dalších příznivců sdělení tohoto typu. Čtenář v ní nalezne převážně barevné pohlednice od Maloměřic a Obřan na severním okraji Brna až po Sloup a Rájec-Jestřebí v povodí Svitavy a Punkvy.

Spoluautorem knihy je fotograf Milan Šustr, kniha má 131 stran a vydalo ji nakladatelství TVÁŘ v roce 2018. Je to sbírka 100 let starých pohledů, z nichž dýchá poetická atmosféra počátku dvacátého století. Ukazuje krajinu minulou a přece důvěrně známou, na které jen zapracoval čas. Mnoho pohlednic doprovází drobný erb obce a stručný text.

Obě publikace Milana Sýkory jsou k dostání v informační kanceláři Blanka. FOTO Martina Hejčová

Mezi kopie pohlednic jsou vloženy celostránkové překrásné záběry dnešní, které pořídil Milan Šustr. Konfrontací toho dávného a dnešního vzniká krásně podaná historie v obrazech. Tato obrazová publikace potěší každého vlastivědného čtenáře a stane se ozdobou jeho knihovny.

Druhá kniha Milana Sýkory s názvem Paměti Palavy, příběh jedné blanenské ulice je pozoruhodná svým námětem, zabývá se jen jednou částí města, což je neobvyklé. Autor ji vydal vlastním nákladem s přispěním Heleny a Petra Jalových v roce 2019, vytisklo ji Reprocentrum a.s. Blansko. Je to vlastně soubor černobílých fotografií různé kvality (5 obrázků barevných), jejichž objektem jsou různé části této ulice i lidí, které k ní měli nějaký vztah.

Obrazovou část doprovází text, na němž se příznivě projevila účast redakce (I. Balák, J. Ševčíková). Redakce upravila text i uspořádání celé publikace. Vlastivědný obsah knihy je rozdělen na Předmluvu, Střípky z historie Blanska a Palavy, Palavská chemie a další průmysl, Palavská stavení, Vlečné Blansko a Palava, Palavští rodáci, Palavská voda, Zajímavosti, Jak šel čas a pak jsou volné obrazové přílohy. Kniha obsahuje vzpomínky pamětníků, snímky různých zákoutí, stať o výrobě cihel, o výrobě někdejších chemických produktů, jako byl potaš, kreozot a parafin.

Kniha dále pojednává o významných osobnostech, jako byl sběratel a historik František Jalový, učitel  starosta Karel Fiala, sběratel a národopisec František Kretz, italský legionář Metoděj Klimeš, starosta města Rudolf Mencler, operní zpěvačka Milada Musilová, projektant Antonín Petlach. Dále se v ní čtenář dočte o potížích s pitnou vodou, o vybudování vodní nádrže, o bombardování a obětech v roce 1945 a dokonce kniha obsahuje i verše z pera Josefa Krného.

Celá publikace je zajímavá svou rozmanitostí minulých dějů i jejím vývojem až do současnosti. Vkusně vypravená knížka si najde svoje čtenáře, a to nejen mezi pamětníky dnes již zmizelých zákoutí (Wanklova ulička, ulice Úzká s výhledem na radnici, průchod za Růžovou uličkou), ale i zájemci o historii města.

Blahomil Grunda

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení