Galerie připravuje výstavu výtvarnice Irmy Charvátové

28. února 2021, kultura, přečteno: 1387×

Stále netušíme, kdy budeme moci otevřít, ovšem s jistotou víme, čím vás v letošním roce v Galerii města Blanska přivítáme a jak doufám, také mile překvapíme. Sezóna roku 2021 bude zahájena výstavou Irmy Charvátové. Její výtvarná činnost byla dlouhodobě zaměřená na tvorbu katalogů, značek, log a knižních obálek. Později přibyla i volná tvorba, spojená s písmem nebo inspirovaná geometrií: kresebné opakování základních tvarů, průniky a rozvíjení v prostoru, nenápadně nepřesná „geometrie od ruky“, většinou ve formátu A1.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Název výstavy Čárování je odvozen z principu autorčiny tvorby, v níž pomocí kresebných linek vznikají tvarově kompaktní celky generující vlastní kouzelný řád ve svém prostorovém uspořádání. V tvorbě Irmy Charvátové se zároveň zračí postupy současných grafických designérů, pro autorku není originál kresby finálním výsledkem, ale naopak se stává spouštěčem dalšího procesu zaměřeného na hru se změnou měřítka, s převedením kresby do tiskové podoby umožňující její další multiplikaci a využití.

Na výstavě se z pozice teoretika umění podílí také Radek Horáček, kurátor a vedoucí katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Její volnou tvorbu postavenou na práci s rastrem symbolicky přirovnává k tvorbě sociálních rastrů, vztahů a sítí, které Irma Charvátová pomáhala utvářet nejen z pozice dlouholeté výtvarné lektorky na Základní umělecké škole v Blansku, ale především také jako jedna ze zásadních organizátorek blanenského kulturního života. Těšíme se na setkání v časech znovu otevřených galerií a přejeme Vám mnoho příjemných nejen vizuálních zážitků.

 Tým Galerie města Blanska

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení