Nemocnice Blansko získala akreditaci pro vzdělávání mladých lékařů interny a neurologie

26. května 2021, tiskové zprávy, přečteno: 2045×

Více než dva roky nejistoty jsou u konce. Nemocnice Blansko může opět přijímat mladé lékaře bez obav, že se jim práce na neurologii či interně nezapočítá do praxe. Kvůli vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, neměli absolventi lékařských fakult více než dva roky jistotu, že se jim odborná praxe v blanenské nemocnici započítá. I když o práci v Blansku měli zájem, kvůli nejistotě nakonec po škole nenastoupili. Situaci řešilo vedení města i nemocnice na všech úrovních. Nyní se nemocnice i mladí zdravotníci dočkali dokončení řízení o akreditaci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nemocnice věří, že mladí lékaři si teď do Blanska po dokončení studií najdou cestu. „Je to pro nás obrovská úleva. Mladé lékaře jsme vždy vzdělávali, ale nová vyhláška účinná od roku 2018, to najednou změnila. Nově tehdy stanovila podmínku, že akreditaci dostane jen takové zařízení, které zajistí vzdělávání téměř ve všech oborech odborné praxe. To byla nečekaná komplikace nejen pro nás. Blanenská nemocnice pokrývá potřeby regionu spolu s tou boskovickou, úzce spolupracujeme také s nemocnicemi v Brně, zdravotní péči ve všech oborech zde proto nenabízíme. Bez ohledu na to, jak kvalitně máme zajištěnou péči v námi nabízených oborech, nám hrozilo, že akreditaci nezískáme,“ vysvětluje ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Nemocnice, kterou zřizuje město, nebyla v boji proti novému znění ministerské vyhlášky osamocena. „Podobně na tom byla i taková zařízení jako je Masarykův onkologický ústav, IKEM, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie ale i řada menších pracovišť jako třeba nemocnice v Hodoníně. Všichni bojovali s tím, že k nim absolventi po dokončení studia na lékařských fakultách odmítají nastupovat na některá oddělení, protože se nechtějí vystavovat riziku neuznání odborné praxe,“ dodala Danihelková.

Na akreditaci mladých lékařů čekali hlavně na interním oddělení. FOTO: Nemocnice Blansko

Situaci řešilo vedení města i nemocnice na všech úrovních, jednání probíhala s několika ministry zdravotnictví i přímo s premiérem. Novou vyhlášku, která by upravila pravidla pro uznávání praxe, ale ministerstvo zdravotnictví vydalo až na sklonku minulého roku. A na jejím základě se až nyní Nemocnice Blansko dočkala dokončení řízení o akreditaci pro základní interní a neurologický kmen. Jistotu započítání praxe tak nyní mají všichni nově přijímaní mladí lékaři i ti, kteří už v blanenské nemocnici praxi absolvovali.

„Hodně nám to zjednoduší situaci. Zejména v době, kdy je celorepublikově akutní nedostatek zdravotnického personálu, mohou být mladí medici výraznou posilou. Dobrá zpráva je to pro ně ale také pro naše zkušené lékaře,“ shrnuje primářka interního oddělení Naděžda Formánková.

„Máme pro akreditaci splněné naprosto všechny odborné podmínky, každý absolvent má svého školitele, který nad ním vykonává přímý dozor na oddělení, což nemusí být všude automatické,“ dodává primářka.

Na mladé posily se nyní těší i lékaři neurologického oddělení. FOTO: Nemocnice Blansko

Nemocnice si nyní bude moci vychovávat vlastní lékaře hned po jejich absolutoriu, pracovat může s mediky, kteří budou znát chod a organizaci oddělení i celého zařízení. Zdravotníci mohou díky jistotě přísunu nových posil také snáze plánovat další rozvoj a koncepci  interního oddělení i neurologie, která jsou pro fungování nemocnice klíčová.

„Je to pro nás jako pro zřizovatele výborná zpráva. Opravdu jsme se snažili více než dva roky situaci řešit z úrovně města coby zřizovatele i za pomocí poslanců PČR, zastupitelů Jihomoravského kraje a dalších. Opakovaně jsme zasílali dopisy adresované na ministerstvo pana ministra, či přímo pana premiéra, na vedení Jihomoravského kraje i odborné lékařské organizace. Ve snaze získat akreditaci nám pomáhal například Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, Asociace českých a moravských nemocnic, ale také řada ředitelů nemocnic a kapacit v oboru,“ vyjmenovává starosta Blanska Jiří Crha.

„Absolvoval jsem několik osobních jednání na přímo na ministerstvu, pana ministra Adama Vojtěcha jsme dokonce pozvali i do Blanska. Jsem rád, že naše úsilí bylo korunováno úspěchem a že se mladí lékaři ale i jejich starší kolegové a primáři obou oddělení opět mohou plně soustředit na svou práci. Chci poděkovat všem, kteří nás v této snaze podpořili,“ dodal starosta.

Pavla Komárková, mluvčí města Blanska

Marie Kalová, mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení