Muzeum připomene objev v Býčí skále, který letos slaví 150 let

17. února 2022, kultura, přečteno: 1815×

Rok 2022 v Muzeu Blanenska bude patřit řadě akcí v rámci oslav 150 let od objevu Jindřicha Wankla v jeskyni Býčí skála. Otec Moravské archeologie objevil v jeskynní svatyni řadu cenných artefaktů a pohřebiště 40 osob, které patřily k halštatským elitám. Ve čtvrtek 24. února proběhne slavnostní otevření nové stálé expozice Obrazy z Moravského Švýcarska s památníkem Jindřicha Wankla a která nese název jeho knihy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V květnu zahájíme festival muzejních nocí komentovanými prohlídkami s blanenskými osobnostmi, kde nebude chybět Jindřich Wankel ani jeho rodina. Komentované prohlídky zámku 20. května zahájí v 17:00 hodin hudební představení na nádvoří z dílny pěveckého sboru Rastislav z cyklu Rastislav dětem pod taktovkou Dominika Pernici. Večerní prohlídky zámku zdarma budou opět probíhat od 18:00 do 22:00 hodin. Na Rastislav se můžete těšit také na slavnostním koncertě, který zahájí sezonní výstavu o Josefu Mánesovi, blízkém příteli Jindřicha Wankla a autorovi motivu na slavném praporu spolku, který nemůže na výstavě chybět.

Celý Wanklův rok zakončí slavnostní odpoledne v sobotu 17. září, kdy Josefovské údolí ožije pravěkými řemesly a do jeskyně se vypraví halštatští lidé. Ti doprovodí rituální vůz, který podle nálezů z jeskyně vyrobili na Univerzitě Palackého v Olomouci a poté bude vystaven v blanenském muzeu. Celý cyklus slavnostních událostí by pak koncem roku mělo zakončit vydání knihy k poctě Jindřicha Wankla, která bude sloužit jako katalog k expozici Obrazy z Moravského Švýcarska, připomene stejnojmennou Wanklovu knihu a poprvé v ní budou zveřejněny přeložené Wanklovy rukopisy z uskutečněných objevů.

Pavlína Komínková, ředitelka Muzea Blanenska

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení