Farářem v Blansku byl 22 let. Dnes otce Jiřího Kaňu střídá Jaroslav Čupr

8. srpna 2022, kultura, přečteno: 4263×

Dvacet dva let sloužil v blanenském kostele sv. Martina rodák z Dolních Bojanovic Jiří Kaňa. Během jeho působení se katolický svatostánek s nedávno zpřístupněnou věží stal jedním z hlavních turistických lákadel. A blanenská farnost nedílnou součástí kulturních a společenských akcí ve městě. Šedesátiletý absolvent hodonínského gymnázia a bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, který do Blanska zamířil už v roce 1997 během studií v Římě, stál u zrodu velké části z nich. Minulý týden ale v Blansku odsloužil poslední mši. Ode dneška jej na postu blanenského faráře nahradil Jaroslav Čupr.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Impulsem k odchodu do jiné farnosti je změna na pozici brněnského biskupa, kterým se letos stal Pavel Konzbul. Ten si za svého spolupracovníka vybral dosavadního faráře z Velkého Meziříčí Pavla Šenkyříka. A jeho nástupcem na Vysočině určil právě Jiřího Kaňu. Na červnové mši pod širým nebem spojené s oslavou farářových kulatin proběhlo tedy pro mnohé nečekaně také rozloučení. Zúčastnili se ho věřící, zástupci města a všichni příznivci blanenské farnosti.

Ta se v Blansku podílí na pomoci potřebným, zapojuje se do nejrůznějších projektů a je jedním ze spoluorganizátorů či iniciátorů řady kulturních akcí a projektů určených nejen pro věřící ale také pro širokou veřejnost.

Farářem v Blansku byl 22 let. Dnes otce Jiřího Kaňu střídá Jaroslav Čupr.  FOTO: 

„Většina našich aktivit se vždy řídila myšlenkou důležitosti vztahů mezi lidmi a snahou podpořit vzájemné vazby mezi nimi. Křesťanské hodnoty, jako jsou soucit, milosrdenství, charita, solidarita a vzájemná pomoc, jsou velmi stabilní. Za těch devět století, co v Blansku stojí kostel, se mnohé věci změnily, ale tyhle hodnoty přetrvaly. S osobností nového kněze určitě přijde nová inspirace, nápady i zdroj myšlenek. Ty hlavní hodnoty, na kterých stavíme, ale zůstávají stále stejné,“ odmítá Jiří Kaňa obavy některých, že by se zapojení farnosti do dění v Blansku mělo po jeho odchodu zásadně změnit.  

Samotná fara a objekty v jejím okolí by tak i nadále měly zůstat jedním z center komunitního života a současně zázemím pro nejrůznější aktivity, zájmové kroužky pro děti i dospělé či místem určeným pro setkávání seniorů i mezigenerační výměny.

„Mám radost z toho, že se farní areál podařilo dotvořit do podoby, že se tu lidé cítí dobře a zejména rodiče s dětmi zde nachází bezpečné prostřední. Takový prostor kousek od centra města, to je něco výjimečného,“ pochvaluje si otec Jiří, jak mu farníci říkají.

Za jeho působení byla zpřístupněna kostelní věž, v několika fázích se podařilo zajistit archeologický průzkum kostela i jeho okolí, obnovit opěrnou zeď kostela, farní zahrada se stala domovem mnohých domácích zvířat i zázemím pro setkávání lidí.

„Odmalička cítím, že pro štěstí člověka jsou důležití lidé, ne věci. Žít s lidmi přináší člověku daleko větší pocit vnitřního uspokojení a psychické pohody, byť je to někdy těžké. Toto bylo takovým psaným i nepsaným krédem veškerých aktivit, které se okolo kostela a farnosti rozvíjely,“ dodává  Jiří Kaňa.

FOTOGALERIE
Farářem v Blansku byl 22 let. Dnes otce Jiřího Kaňu střídá Jaroslav Čupr

Na červnové mši pod širým nebem spojené s oslavou narozenin proběhlo také rozloučení s Jiřím Kaňou. FOTO: Jan Forbelský

Celkem fotografií:  17

Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí je po brněnském kostelu zasvěcenému Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, katedrále sv. Petra a Pavla, kostelu svatého Tomáše v Brně a kostelu sv. Martina v Blansku Kaňovým pátým působištěm od vysvěcení v roce 1987. Vztahy s věřícími z této rozlehlé farnosti nyní bude moci navazovat i díky daru, který mu ke kulatinám i na rozloučenou věnovali blanenští farníci – novému elektrokolu.

Nový blanenský farář Jaroslav Čupr. FOTO: archiv Farnosti Blansko

Na postu blanenského faráře Jiřího Kaňu vystřídal od pondělí 8. srpna vystřídal čerstvě jednapadesátiletý Jaroslav Čupr, absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Papežské lateránské univerzity v Římě. Jeho dosavadním působištěm byl kostel sv. Máří Magdaleny v Brně. Působil také jako sekretář diecézního biskupa či vyšetřující soudce Diecézního církevního soudu.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení