Muzeum připomíná sto let od slavnostního otevření sokolovny

16. dubna 2023, kultura, přečteno: 755×

Muzeum Blanenska otevřelo první letošní výstavu. Na popud amatérského historika Milana Sýkory vznikl výstavní projekt s bohatým doprovodným programem. Budova blanenské sokolovny byla dominantou města po dlouhé desítky let, po revoluci postupně chátrala a po požáru byla před dvaceti lety zbourána.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V červnu roku 2023 uplyne právě 100 let od slavnostního otevření tehdejšího společenského a zájmového centra v Blansku, blanenské sokolovny. Muzeum připravilo pro tuto příležitost vzpomínkovou výstavu na sokolovnu s doprovodným programem.

Na výstavě je k vidění i sokolský prapor.  FOTO: Pavlína Komínková

Spolek Tělocvičné jednoty Sokol byl v Blansku oficiálně založen výnosem místodržitelství v Brně. Podnět k založení jednoty dali dělníci, kteří přišli z Čech do Blanska do továrny K&R Ježek a dočkali se 20. září 1892. Cesta k vlastní sokolovně v Blansku trvala třicet let. Budova byla postavena v letech 1921 až 1922 podle návrhu architekta Kotase. Milan Sýkora do výstavy zapůjčil celou řadu historických předmětů. „První, které se ke mně dostaly, byly cenné dobové plakáty, které zvaly k návštěvě slavnostního otevření blanenské sokolovny,“ vzpomíná Sýkora.

Na výstavě je k vidění také sokolská trumpeta nebo litinová činka, kterou vyrobili v Blansku v salmovských železárnách. Dobový sokolský kroj z počátků činnosti zapůjčil blanenský sokol pan Petr Kolář, kterého na vernisáž výstavy doprovodili sokolky a sokolové z Jedovnic. V třicátých letech 19. století sokolská činnost vzkvétala, v roce 1941 byla zakázána a k její obnově došlo až po válce. Změna politických poměrů poznamenala i využívání sokolovny. Na sokolovnu před válkou i během války vzpomínala na vernisáži také blanenská pamětnice Božena Smahová, která stejně jako druhá pamětnice Mirka Hurdesová, bydlela přes ulici a měly tak dění v budově z první ruky.

Po roce 1948 sokolovna sloužila sportovním klubům a až v roce 1959 se začala využívat pro kulturní akce a došlo k její rekonstrukci. Konaly se zde divadelní představení, koncerty, plesy, taneční zábavy i módní přehlídky. „Moje první vzpomínka spojená se sokolovnou je spojena s tanečními. Tehdy kurzy vedl taneční mistr Liko se svou manželkou. Tu jsme mu všichni kluci záviděli. Její chloubou byly krásné vlasy,“ zasnil se spoluautor výstavy Milan Sýkora.

FOTOGALERIE
Blanenská sokolovna slaví sto let od slavnostního otevření

Z vernisáže výstavy. FOTO: Pavlína Komínková

Celkem fotografií:  7

Budova byla v padesátých letech budova převedena do majetku národního podniku Metra Blansko. „Budova blanenské sokolovny měla skvělou atmosféru, podium se dalo skvěle nasvítit, nikdy jsem už podobné prostředí nezažil,“ vzpomínal také Vladimír Vrtěl, dlouholetý člen blanenského divadla, který vernisáž spolu s dalšími zpříjemnil písněmi z jejich repertoáru. Po roce 1989 došlo k několika změnám majitelů, v roce 2002 sokolovnu poškodil rozsáhlý požár a budova byla zbourána. „Vzpomínám si, že asi čtyři roky před uzavřením se do sokolovny pořídilo úplně nové podium, to byla velká škoda, že jsme si ho nestihli pořádně užít,“ dodal ke konci sokolovny Jiří Míšenský, který spolu s manželkou Alenou vedl v sokolovně taneční kurzy a pořádal taneční soutěže vyhlášené po celé republice.

Blanenský zámek se promění v malou sokolovnu až do 11. června 2023, do té doby je výstava k vidění v malé výstavní síni muzea v otevírací době. K výstavě patří také litinoví sokoli, kteří sokolovnu zdobili. Mají svoje čestné místo v muzejní expozici umělecké litiny na blanenském zámku. Na výstavě je připravena interaktivní trasa i pro malé návštěvníky. Menší mohou luštit tajenku nebo spolupracovat na vyšívání praporu se sokolským heslem: „Tužme se“. Odměnou jim bude sokolský odznak, který si sami na pokladně vyrobí.

K expozici je připraven bohatý doprovodný program. Sokolské téma nebude chybět 29. dubna na zámeckém plese, 19. května na muzejní noci a těšit na sokoly se můžete také v rámci nocí na zámku 2023.  V pátek 28. dubna proběhne také mimořádná beseda v blanenském kině. V červnu proběhne na nádvoří zámku slavnostní koncert orchestru Musica Nova se sólistkami a divadelní představení Znovu věčně znovu, kde sokolové Břéťa a Čeněk budou hledat svoje nástupce ve vedení sokolské župy.

Pavlína Komínková, ředitelka Muzea Blanenska

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení