Radní schválili výběrová řízení i vypsání dotací na zahraniční styky

10. dubna 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 677×

Přinášíme vybrané informace z 35. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 9. dubna 2024. Radní na svém prvním dubnovém zasedání projednali na čtyři desítky bodů. Schválili podmínky pro výběr zhotovitele hned několika investičních akcí města – například v souvislosti s budováním nových učeben na ZŠ Salmova, opravou silnice v Dvorské ulici, novým osvětlením zimního stadionu nebo čištění kanalizace. Rada schválila také vypsání dotací v oblasti zahraničních vztahů nebo pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Město díky schváleným materiálům v nejbližších dnech vypíše výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v souvislosti s projektem Vybudování odborných učeben a modernizace ZŠ Salmova. Díky němu škola letos o letních prázdninách získá novou velkou učebnu matematiky, malou učebnu matematiky, přesunu se pak dočká také cvičná kuchyňka. V samostatném výběrovém řízení pak bude město hledat dodavatele pro vybavení těchto odborných učeben.

Zhotovitele bude město hledat také kvůli opravě povrchu komunikace v Dvorské ulici. Výměna obrusné vrstvy vozovky v části od křižovatky pod ZŠ Dvorská po autobusovou zastávku Blansko Sever v celkové délce cca 600 metrů včetně podbalu a sanace konstrukčních vrstev, opravy obrub a vpustí a nového vodorovného dopravního značení by neměla překročit 9,5 mil. Kč s DPH. Předpokládaný termín realizace je červenec a srpen 2024. Opravě silnice bude předcházet přeložka vodovodu, který nyní vede pod školním hřištěm ZŠ a MŠ Dvorská. Radní schválili spolufinancování této akce, kterou zajišťuje Svazek vodovodů a kanalizací.

V souvislosti s připravovaným výběrovým řízením na dodavatele radní schválili také rámcovou dohodu na čištění a opravy dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků v Blansku. Firmu, která bude čištění a opravy provádět, hledá město na příští dva roky s tím, že do oprav by mělo být investováno maximálně 10 milionů korun.

Město hledá také firmu, která zajistí výměnu osvětlení ledové plochy zimního stadionu včetně výměny nevyhovující kabeláže a úprav v rozvaděči. Práce je třeba provést do konce června, náklady by se měly pohybovat kolem 1,5 milionu korun.

Výběrové řízení bude město vypisovat také na znalce, který ocení majetek systému centrálního zásobování teplem (CZT). V souvislosti s CZT radní na svém prvním dubnovém setkání odsouhlasili také uplatnění smluvní pokuty ve výši 1 milion Kč vůči firmě ZT energy s.r.o., která provozovala systém CZT do konce roku 2023. Nárok na smluvní pokutu je město připraveno řešit v krajním případě i soudní cestou. 

Rada schválila také zveřejnění záměru nájmu, pronájmu, výpůjčky či prodeje hned několika pozemků. Mezi projednávanými materiály bylo také přijetí bezúplatného daru od Sportovního Klubu Horní Lhota z.s. Ten městu věnuje pozemky v souvislosti se záměrem na vybudování multifunkčního dětského hřiště v Horní Lhotě poblíž restaurace U Kaštánka. Radní doporučili zastupitelstvu tento záměr schválit.

Rada podpořila také vyhlášení dotačního programu „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2024“. Žádosti o dotace mohou fyzické i právnické osoby s bydlištěm/sídlem v Blansku podávat od 13. do 31. května 2024 do 12:00 hodin. Podrobnosti budou zveřejněny na webu města. 

Radní schválili také pravidla letošního ročníku participativního rozpočtu Společně pro Blansko, v němž lze podávat náměty na doplnění a zvelebení veřejného prostranství až do 30. září 2024. Na vítězný projekt či projekty, které se budou realizovat v příštím roce, město nově uvolní více peněz než dosud, celkem 850 tisíc korun namísto 700 tisíc Kč (podrobnosti přineseme v samostatném textu).

Radní projednali také rozpočtová opatření související nejčastěji s přijetím nejrůznějších dotací městem či jeho příspěvkovými organizacemi, například na údržbu cyklostezek, jejich doplnění o nový mobiliář či akce v knihovně. Mezi projednanými materiály bylo také aktuální pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Rada na svém dubnovém jednání mimo jiné odsouhlasila také užití prostranství v rekreační oblasti Palava v souvislosti s charitativní akcí nazvanou Běh pro Mobilní hospic sv. Martina Blansko, která se připravuje na 18. květen 2024

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení