Zborovce: skládka, dětské atrakce a kanalizace

vložil administrator » 23. 3. 2009, 13:54

Uživatel: Perma ========================================================= Prosím o zodpovězení následujících otázek: 1) Zda a kdy bude zlikvidována skládka stavební suti ve Zborovcích za domem na ulici Okružní č. 17–23. Skládku zde zřídila v loňském roce firma, která zde prováděla opravy chodníků a parkování pro auta. V současnosti se skládka stále zvětšuje. 2) Zda budou ve Zborovcích zřízeny krásné atrakce pro děti podobné těm, které vidíme například u hřbitova (lezecká stěna), nebo v Horní Lhotě u hřiště (kolotoč, skluzavky, houpačky). Myslíme si, že vzhledem k velkému počtu dětí v této části Blanska, by tu byly velmi zapotřebí. Pro mladé rodiny s dětmi se v této lokalitě nedělá téměř nic. Není zde ani jediná mateřská škola o základní škole ani nemluvě, ačkoli například v městské části Sever jsou základní školy dvě (na ulici Dvorská a Salmova). 3) Dostal se nám do ruky komplexní urbanistický návrh lokalita nad Zborovcem - nové plochy bydlení, zpracován firmou Ateliér Hrdlička s. r. o. Jsou zde navrženy podzemní bazén, odkanalizování a čerpadlo na splaškovou kanalizaci. Tyto jsou navrženy tak, že domy pod nimi by se již k této kanalizaci nemohly napojit. Zajímá nás, zda by nebylo možné tuto přečerpávací stanici umístit do nejnižšího místa např. naproti restauraci Rulíšek tak, aby bylo umožněno se napojit co nejvíce obyvatelům této lokality.


Štefan, 22. 4. 2009, 11:06

Dobrý den, k první otázce – skládka ve Zborovcích: Skládka vznikla na základě domluvy mezi zhotovitelem parkoviště na ul. Okružní a soukromou osobou, která měla zájem o odbagrovanou zeminu. Skládka je v současné době odklizena. k druhé otázce – dětské hřiště ve Zborovcích: Město Blansko nechalo v roce 2008 zpracovat projektovou dokumentaci na 17 dětských hřišť, z toho 2 na Zborovcích. Jedná se o stávající dětské hřiště ul. Pekařská ( dětské hřiště Pekařská ) a dále pak nové dětské hřiště na volném prostranství za obchodním střediskem Hruška ( dětské hřiště Zborovce ). Tyto dětská hřiště budou obsahovat lanovou pyramidu, lezeckou stěnu, lanovou dráhu, kolotoče, pružinové a vahadlové houpačky, balanční prvky, hrací domečky atd. Na dětské hřiště Zborovce bude v nejbližší době vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Toto dětské hřiště bylo spolu s dalšími 5 hřišti ( Salmova, Horní Palava, Písečná, Podlesí-malé, Hořická ) podáno ve výzvě z Regionálního operačního programu Jihovýchod v roce 2008 jako žádost o dotaci. V této výzvě Město Blansko neuspělo, ale budeme podávat tyto dětská hřiště v další výzvě z Regionálního operačního programu Jihovýchod nebo z jiného dotačního titulu. V roce 2009 se realizace dětských hřišť Zborovce ani Pekařská nepředpokládá. k třetí otázce – čerpací stanice odpadních vod Město zatím neobdrželo projektovou dokumentaci, o umístění čerpací stanice bude určitě jednáno. Pokud by však zůstala v místech které uvádíte, je možné se do této čerpací stanice napojit nikoliv gravitační stokou, ale stokou tlakovou, což může být v některých případech i ekonomicky přijatelnější řešení než řad gravitační. Ing. Marek Štefan vedoucí odboru investičního a územního rozvoje


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h