Výběrové řízení na funkci ředitel/ředitelka Nemocnice Blansko

vložil administrator » 8. 5. 2009, 12:38

Uživatel: Mája ========================================================= Jsem s dotazem, jak se lze řádně přihlásit do vypsaného výběrového řízení, kdy je termín vypsání 6. 5. 2009, termín uzávěrky 25. 5. 2009 - tedy necelé tři týdny!!! a k uvedenému je požadováno osvědčení podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, v platném znění jako nezbytná součást přihlášky, když MV ČR má na uvedené vydání lhůtu 60 dnů!!! viz. www.mvcr.cz/clanek/vystaveni-lustracniho-osvedceni-jednotlivci.aspx To jsou dopředu nachystaní uchazeči?


Králová, 11. 5. 2009, 09:07

Příjemný den, výběrové řízení na funci ředitele nemocnice proběhne standardní formou. Čestné prohlášení si vyhotovuje každý uchazeč sám a v případě tzv. lustračního osvědčení buď je uchazeč předloží, nebo doloží, že požádal o vydání. Je to obvyklý postup. Králová


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h