Parkování na ulici Pod Javory

vložil administrator » 13. 5. 2009, 07:16

Uživatel: Simona ========================================================= Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda parkování vozidel na ulici Pod Javory je v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Ptám se na tu část ulice, která je souběžná s ulicí Sušilovou, ten úsek v kopci, kde auta parkují po levé straně směrem dolů. Podle mého se jedná o docela nebezpečný úsek, zvlášť v zimě. Děkuji za odpověď.


Lepka, 1. 6. 2009, 13:01

Dobrý den, podle platné právní úpravy v zákoně č. 361/2000 Sb., v platném znění smí řidič mimo jiné zastavit a stát vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji komunikace a na jednosměrné komunikaci vpravo i vlevo. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy. Tolik zákon o  provozu na pozemních komunikacích. K samotnému sídlišti Písečná v Blansku bych uvedl to, že původní projekt sídliště vůbec nepočítal s narůstající hustotou provozu a požadavky občanů na parkování soukromých vozidel. Město Blansko se tuto situaci snaží řešit, byla vybudována dvě nová parkoviště (na ul. Sušilova a vedle penzionu). Tato stavebně technická řešení však vyžadují určitý čas a hlavně finanční prostředky. Městská policie se tomuto problému věnuje intenzivně a rozhodně nerezignovala z důvodu nedostatku parkovacích ploch na  "vymáhání práva"  v této oblasti. Zaměřuje se zejména na dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny, na zakázané parkování na travnatých plochách, chodnících a v místech s dopravním značením zákazu zastavení a stání. Problematické zůstává dodržování volného pruhu v dostatečné šíři jak je shora uvedeno.  Vámi uváděný úsek ulice Pod Javory je z tohoto pohledu rizikový, a proto bude dán podnět dopravní komisi s návrhem na osazení odpovídajícího svislého dopravního značení. S pozdravem   Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h