Noční klid

vložil Jaroslav Urban » 24. 8. 2015, 10:23

Zde si můžeš zkontrolovat libovolný text a vyhnout se tak pravopisným chybám. Dobrý den, četl sem článek o rušení nočního klidu V článku je komentovaná situace:"Řekneme jim třeba, ať tolik nekřičí nebo ztlumí hlasitou hudbu. Jenže asi za pět či deset minut poté, co odejdeme, to začnou dělat znovu," popsal Lepka. Zdroj: http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/obyvatele-blanenske-havlickovy-ulice-si-stezovali-na-radnici-na-neprizpusobive-20150811.html Já nechápu proč policie tohle chování teda nepokutuje částkou 5000Kč, když zjevně domluva nefunguje. Pokud dostanou tuhle pokud 2× , 3× tak si určitě rozmyslí jestli budou tohle chování opakovat nebo ne. Jak je vidno na tyhle temperamentní lidi domluva nefunguje jako na nějaké puberťáky ve středu města. Můj dotaz je tedy proč policie tedy nekoná ? https://www.blansko.cz/otazky/detail/2531 Druhý dotaz se týká nocležnice z náměstí Svobody. Více méně tahle osoba přespává každý den na lavičce v parku v blízkosti koní. Snad každý tuhle osobu zná kdo se pohybuje v na náměstí Svobody, nejen v nočních hodinách, ale i ve dne. Proč je tahle situace stále ignorována jak policií a zaměstnanci radnice ?(nebudu rozvadě nečistotu kolem místa,kam chodí na toaletu, kolik dětí chodí na koně...atd) PS: jinak bych určitě chválil vedení města za zbouraní Dukly, revitalizace vstupu k zámku,... Děkuji Vám za odpovědi.


Martin Lepka, 21. 9. 2015, 09:59

Dobrý den, ohledně Vašeho prvního dotazu, který se týká sankcí za rušení nočního klidu Vás mohu ubezpečit, že strážníci mají vždy maximální snahu řešit tyto situace s cílem nastolit pokojný stav a zamezit dalšímu páchání přestupků, ale k postihu je třeba, aby vždy za konkrétní protiprávní jednání byla postižena konkrétní fyzická osoba, nelze uplatňovat princip kolektivní viny. V případě zjištění konkrétní osoby řešíme věc blokově, případně oznámením správnímu orgánu MěÚ. Vzhledem k sociálnímu postavení těchto osob a způsobu jejich života, jsou tato represivní opatření málo účinná a neefektivní. Často přinesou jen zvýšené finanční náklady, přičemž výchovné účinky udělené sankce jsou zanedbatelné. Co se týká druhého dotazu, mohu pouze shrnout to, co jsem uváděl už dříve v odpovědích na časté otázky, které se týkají obdobné problematiky. Problém lidí bez přístřeší se nevyhýbá ani našemu městu. Jedná se o skupinu spoluobčanů, jejichž životní styl je mimo obecně zažité normy chování, které uznává většinová populace. Podle našeho názoru je jediným alespoň částečně efektivním řešením individuální práce s konkrétními jedinci, která je ovšem možná pouze za předpokladu ochoty (byť jen částečné) “bezdomovce” tuto situaci řešit. Pakliže tomu tak je, snaží se orgány města ve spolupráci např. s charitou najít přijatelné řešení, které spočívá ve zprostředkování vhodného ubytování, lékařské péče a zajištění základních životních potřeb. Jedná se o každodenní dlouhodobou sociální práci s nejistým výsledkem, ovšem jiný recept na řešení tohoto stavu ještě nikdo nenašel. Musíme si uvědomit, že jsou to lidé, kteří mají stejná občanská a lidská práva, jejichž omezení může být pouze v souladu se zákonem. Samozřejmě strážníci městské policie se mimo jiné musí velmi často zabývat těmito osobami na různých místech ve městě, provádí zde opakované kontroly, při porušení předpisů tyto osoby poučují, napomínají, sankcionují pokutami, vykazují z míst, převážejí do protialkoholní záchytné stanice, předvádějí na Policii ČR, atd. Ovšem tato řešení je pouze krátkodobá a neefektivní, ale jiné nástroje nám zákon do rukou nedal. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h