Dotaz k průtahu městem

vložil Jan Zapletal » 1. 10. 2015, 10:20

Dobrý den, včera jsem procházel staveništěm průtahu a všiml jsem si, že na několika místech jsou vyvrácené nové obrubníky a lemující kostky. A v novém chodníku od kruhového objezdu směrem k ČKD je několik sloupů veřejného osvětlení umístěno do chodníku. To tak zůstane? Děkuji za odpověď.


Marek Štefan, 1. 10. 2015, 13:57

Dobrý den, vyvrácené obrubníky budou nově osazeny, v některých místech se nově prověřují vlečné křivky – průjezd nákladních vozidel. Sloupy veřejného osvětlení v některých místech zůstanou v chodníku, jelikož za chodník nás nepustil majitel pozemku – Ředitelství silnic a dálnic ČR. Oproti původnímu stavu však nebudou přimknuty k vozovce – kde zasahovaly mnohem více do průchozí části chodníku než v tomto novém řešení.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h