Předvánoční nepořádek kolem nemocnice

vložil Radim Dvořáček » 22. 12. 2015, 08:32

Dobrý den, proč je už několikátý týden neuklizeno kolem nemocnice a polikliniky? Všude se válí nějaké odpadky, nedopalky a podobně. Ještě před nedávnem jsem zde potkával pána s popelnicí, který vše poctivě uklízel. Vím, že je to lidech, kteří tento nepořádek "vyrábí", takže ještě jeden dotaz: Zaměřuje se MP i na znečišťování veřejného prostoru???? Nebo také ne? Děkuji.


Martin Lepka, 22. 12. 2015, 12:20

Dobrý den, v kompetenci každé obecní policie, tedy i Městské policie Blansko, je kontrolovat dodržování veřejného pořádku, kam je zahrnuto i znečišťování veřejných prostranství, veřejně přístupných objektů nebo veřejně prospěšných zařízení, a to v zájmu jejich nerušeného užívání. Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 5/2004, o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska pak upřesňuje, co se za znečišťování považuje. Je to zejména: a) odhazování krmiva a potravin pro zvířata a ptactvo s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítkách, b) ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů mimo místa k tomu určená, c) přeplňování nádob na odpad a jeho svévolné vysypávání nebo převracení nádob na odpad, d) vylepování i jiné upevňování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu účelu určená, e) vyklepávání nebo vyprašování koberců, rohožek a jiných znečištěných předmětů mimo místa k tomu určená, f) znečišťování výkaly chovaných zvířat. Porušení těchto norem zakládá naplnění skutkové podstaty přestupku proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 2 případně přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které může strážník s přestupcem vyřešit na místě domluvou nebo uložením pokuty v blokovém řízení, popřípadě věc může oznámit příslušnému správnímu orgánu. V praxi strážník postupuje jako u každého jiného přestupku, to znamená, že pokud chce udělit sankci, musí být přestupek spolehlivě zjištěn, tzn. prokázán. Mohu Vás ujistit, že i naši strážníci tak postupují, a zjištěné přestupky řeší. Ovšem stav "čistoty" veřejných míst odráží stav naší společnosti, tedy přístup lidí ke společně obývanému životnímu prostoru, kteří všichni sdílíme. Jistě uznáte, že za každým člověkem nemůže stát strážce zákona, aby ho kontroloval. Samotná represe je pouze dílčí nástroj k řešení těchto problémů, spíše je to o výchově v rodinách, učení ve školách, osvětě, apod. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h