Místo vyhrazené pro invalidy autobusové nádraží

vložil Lubomír Rek, ml. » 7. 12. 2015, 09:12

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda nově vzniklé místo pro invalidy vedle autobusového nádraží bude někdy dokončeno? V současné době je to obyčejné parkovací místo, jelikož nesplňuje podmínky podle novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, platné od 1. července 2006 musí být vyhrazená stání označená svislou dopravní značkou č. IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem č. O 1 (symbol vozíčkáře) vždy doplněna o vodorovné dopravní značení č. V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou). Děkuji za odpověď!


Marek Štefan, 10. 12. 2015, 13:55

Dobrý den, značení bylo doplněno.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h