Elektronický doklad o zaplacení odpadu

vložil Michal Juránek » 14. 1. 2016, 08:16

Dobrý den, aby fyzická osoba mohla uložit odpad na sběrný dvůr, musí mít v ruce potvrzení o zaplacení poplatku za odpad. Toto potvrzení lze dostat na pokladně na úřadě, ale pro většinu pracujících mimo Blansko je návštěva na pokladně nerealizovatelná. Nešla by na webu Blanska udělat jednoduchá aplikace, kde by člověk zadal např. adresu a datum narození a vygenerovalo by mu to, pokud má zaplaceno, doklad k vytištění? Ostatně by se tato aplikace dala použít i pro ověřování, zda má člověk zaplaceno. Městský úřad má určitě šikovné programátory, pro které by takováto aplikace nemusela být problém. Děkuji za zvážení mého návrhu a  za odpověď. Přeji pěkný den. Michal Juránek.


Jan Šustáček, 15. 1. 2016, 08:32

Dobrý den Váš návrh je zajímavý. Bohužel jeho provedení je velmi složité. Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 280/2009. Sb. Daňový řád jsme povinni zachovávat mlčenlivost, museli bychom zavést stejný systém, jako je např. v bankách. tzn, museli bychom zakoupit (nebo nechat naprogramovat program), kde by se jednotliví občané museli zaregistrovat, museli by fyzicky přijít na úřad, museli bychom ověřit jejich totožnost a poté přidělit přístupové heslo a zajistit, aby tito občané v počítači viděli jen svoje údaje. Město nezaměstnává žádné programátory a veškerý software nakupuje od externích firem. Pro doložení zaplacení poplatku na sběrném dvoře můžete použít jak doklad o zaplacení z pokladny, dále můžete použít výpis z Vašeho bankovního účtu (zde můžete začernit nebo zakrýt ostatní bankovní operace) nebo ústřižek složenky, pokud platíte složenkou nebo potvrzení o zaplacení poplatku na které se odkazujete v dotazu. Samozřejmě uvažujeme v horizontu několika příštích let v případě dostupnosti této služby a zájmu většího počtu občanů se zavedením nějaké podobné služby na tomto principu.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h