Novoroční ohňostroj v 17 hod.

vložil Ivona Vintrová » 2. 1. 2017, 11:33

Dobrý den, připojuji se k předešlému dotazu. Novoroční ohňostroj byl zrovna na vašich stránkách avízovaný v přehledu akcí jako: Novoroční ohňostroj 17: 00 !!! Plakát jsem nikde neviděli – že nejsme přímo z Blanska! Ze včerejší akce si mnoho dětí odnese do nového roku nachlazení z hodinového čekání !! Nebylo by lepší do přehledu vašich akcí příště nadepsat třeba OSLAVY NOVÉHO ROKU a přiložit plakát s rozpisem programu !?


Petra Skotáková, 2. 1. 2017, 13:09

Vážená paní Vintrová, děkuji za upřesnění místa, kde jste se zavádějící čas dočetli. Do přehledu akcí administrátor webu zadává jen stručně informace o akcích, které mu jsou zasílány od různých pořadatelů. Konkrétní údaje zasílá pořadatel. Z kapacitního hlediska není možné na web města nahrávat všechny plakáty. Podrobnosti o akcích jsou vždy uvedeny opravdu buď na tištěných plakátech, nebo na webových stránkách konkrétních pořadatelů – v tomto případě Kulturního střediska města Blanska. Pořadatel je u akce uveden vždy. Abychom pro příště předešli podobným nedorozuměnín, pokusíme se s administrátorem webu dojednat, aby u akcí, které pořádá přímo město nebo jím zřízená či založena organizace, byl současně uveden i přímý odkaz na webové stránky, na kterém je k dohledání bližší informace o akci. U ostatních pořadatelů toto však zřejmě nebude možné. S pozdravem Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru ŠKOL


Stanislav Mrázek, 3. 1. 2017, 10:39

Dobrý den. Akce s názvem Novoroční ohňostroj a její začátek v 17 hodin byla uvedena na webu www.blansko.cz a ve Zpravodaji města Blanska. Nejen pro Zpravodaj, ale i další média slouží jako podklad především data uvedená na webu. Informace o konání ohňostroje byla na web zadána už v únoru roku 2016, tedy téměř před rokem, jako jedna z hlavních akcí města (vedle jarmarku a Vítání sv. Martina), které se v roce 2016/2017 konají. V té době samozřejmě bez podrobného programu. Vycházelo se v té době z kalendáře akcí pro celý rok, v němž jsou právě jen základní informace, jako je název akce, a to ze zřejmého důvodu – podrobný program akcí není ještě známý. Pozdější doplnění podrobností pak závisí na včasném dodání těchto informací před uzávěrkou Zpravodaje pořadatelem či obdržení upozornění na chybějící údaje na webu. V tomto případě zůstala na webu města jen základní informace s přesným časem začátku celé akce, která se takto promítla i do Zpravodaje. Na webu KSMB byl program celé akce uveden. Ovšem i při zadávání akcí na měsíc předem se od pořadatelů, kteří nám informace poskytli, jen výjimečně dozvíme o aktuálních změnách. Pokud se o nich už dozvíme, opravujeme je ihned. S pozdravem Stanislav Mrázek


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h