Celodenní kanonáda 31.12.2016

vložil Lenka Tihonová » 2. 1. 2017, 11:01

Dobrý den – mú bk schválilo vyhlášku o zkrácení nočního klidu. kdy schválí vyhlášku o zákazu odpalování pyrotechniky pod pokutou mimo vyhláškou určené dny a hodiny? otřesná kanonáda, hluk z pum a výbuchy jako na frontě provázely Blansko celý den 31.12. do ranních hodin, někteří lidé nevycházeli ani ven, trpí jak lidé hlukem, tak zvířata. jiná města toto mají ošetřeno. v zahraničí je toto pokutováno dávno, nikdo si to nedovolí. a mú blansko je stále laxní. přesto, že stížnosti se stále opakují. děkuji.


Jiří Kučera, 2. 1. 2017, 13:03

Vážená paní Tihonová, k Vašemu dotazu mohu ve stručnosti zopakovat pouze to, co už bylo několikrát na těchto stránkách zveřejněno. Podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, podléhá v současnosti ohlášení obecnímu úřadu a Hasičskému záchrannému sboru pouze odpalování ohňostrojů nad 10 kg čistého obsahu výbušnin. Odpalování pyroefektů o váze menší než 10 kg výbušniny, není podle zákona považováno za ohňostroj a není třeba jej výše uvedeným orgánům hlásit. Město tak nemá ze zákona dány dostatečné schvalovací kompetence, které by umožnily množství odpalů více regulovat. Pokud jde o Vámi zmiňované přijetí obecně závazné vyhlášky, která by odpalování ohňostrojů a pyroefektů na území města dále omezila, je potřeba připomenout, že taková regulace by nesměla jít nad rámec práv a povinností stanovených výše uvedeným zákonem a nesměla by být ani plošná (tj. mohla by se vztahovat jen na určité zóny). Dokonce i města, která takové zóny svou vyhláškou stanovila, v ní učinila pro dny 31.12. a 1. 1. výjimku ze zákazu odpalů. Právě  z  důvodů celkově nízké efektivity takového formy regulace Zastupitelstvo města Blansko k vydání vyhlášky zatím nepřistoupilo. Další informace k odpalování pyroefektů v Blansku nejen na přelomu kalendářního roku můžete nalézt např. zde: https://www.blansko.cz/clanky/2015/07/ohnostroje-v-blansku S dalšími případnými dotazy na toto téma se můžete obrátit přímo na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko, tel.: 516 775 270, který se touto problematikou, mimo jiné, také zabývá. ... S pozdravem Jiří Kučera vedoucí odboru kancelář tajemníka


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h