Převod obecního majetku

vložil Jan Novák » 1. 2. 2017, 14:29

Dobrý den, kdy byl na úřední desce uveřejněn záměr odprodat obecní majetek – pozemek 27/1 na LV 9952 v kú Blansko? A kdy byl zastupitelstvem schválen jeho prodej? Děkuji Novák


Marek Štefan, 2. 2. 2017, 16:36

Vážený pane Nováku,

Záměr odprodat část pozemku parc.č.st. 27/1 byl zveřejněn v době 29.11.2007-02.01.2008. Zastupitelstvem byl odprodej schválen 18.3.2008. V souladu s usnesením byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. V návaznosti na tuto smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a v souladu s usnesením přijatým zastupitelstvem města dne 13.12.2016 byla uzavřena kupní smlouva.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru
odbor investičního a územního rozvoje, kancelář č. 56, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
stefan@blansko.cz | 516775137 | 775888967


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h