Kvalita ovzduší v Blansku

vložil Petr Klimeš » 12. 2. 2018, 07:38

Dobrý den, v souvislosti s aktuálním zhoršením kvality ovzduší v minulém týdnu jsem začal pátrat po informacích o kvalitě ovzduší u nás v Blansku. Bohužel, nejbližší měřící stanice v provozu jsou v Brně. Na stránkách CHMI jsem našel informaci, že i v Blansku bývala měřící stanice kvality ozduší, která je bohužel od r. 2003 mimo provoz. Nenašla by cesta k jejímu zprovoznění ? Nebo uveďte odkaz na jiné aktuální data o ovzduší v Blansku.


Pavel Konečný, 14. 2. 2018, 09:03

Vážený pane Klimeši,

děkujeme za váš zájem o kvalitu ovzduší v našem městě. Aktuální informace o kvalitě ovzduší naleznete nejlépe na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kde naleznete nejen online data ze všech automatických stanic – http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html, ale dále i aktuální zpětné matematické modely kvality ovzduší na větším území, které poskytují informace o kvalitě ovzduší v místech, kde se neprovádí online měření – http://pr-asu.chmi.cz:8080/IskoPollutionMapView/faces/viewMapImages.xhtml.

Pokud máte zájem o delší časové řady kvality ovzduší na území Jihomoravského kraje (JMK), tak k tomuto účelu má JMK na svém geoportálu mapovou vrstvu z pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek na http://195.113.158.123/itc/default.aspx?wmcid=4&SID=. V mapě najdete místo zájmu, v horní liště kliknete na „i“ a zobrazí se vám tabulka s číselnými hodnotami, které je nutno porovnat s platnými imisními limity dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Popř. je možno využít odbornou zprávu JMK o vyhodnocení kvality ovzduší v JMK v letech 2010-2016 (https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=344133&TypeID=7)

Jihomoravský kraj zabezpečuje od roku 2005  ve spolupráci s Masarykovou univerzitou centrum Recetox, v jehož rámci se provádějí kampaňovitá měření v místech, která nejsou pokryta měřící sítí ČHMÚ. Ve městě Blansko se toto měření provádí na terase třípatrové budovy Městského úřadu a knihovny K. J. Mašky 1413/2. Výsledky těchto měřících kampaní jsou zveřejněny na webu JMK – https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=5433&TypeID=2.

V Blansku bývala měřící stanice naproti bývalé poště přes ulici Svitavská, s výstavbou kruhového objektu byla však zrušena a o její obnově ČHMÚ neuvažuje.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru
odbor životního prostředí, kancelář č. 225, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
pkonecny@blansko.cz | 516775333 | 725112566


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h