Přechod ul. Poříčí na Sportovní ostrov

vložil Martin Pernica » 12. 3. 2018, 13:58

Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit zda by bylo možné uveřejnit kroky, které podnikly zástupci města Blanska, pro vyřešení problému s překonání ul. Poříčí na Sportovní ostrov (u stanice STK)? Je cca měsíc po vydání rozhovoru s panem Bažantem (vedoucí blanenského úseku Správy a údržby silnic JMK) na internetových stránkách novin Monitor, kde zmiňuje kroky, které je nutné podniknout. Pokud se s řešením tohoto problému zatím ani nezačalo, prosím o vysvětlení proč tomu tak je. Děkuji Pernica


Martin Sklář, 23. 3. 2018, 08:29

Vážený pane Pernico,

požadavek občanů města ve věci zřízení přechodu pro chodce na ul. Poříčí souběžně s potokem Sloupečník (u STK) byl předán dopravní komisi, která je odborným orgánem města k předmětné problematice. Dopravní komise na svém zasedání dne 30. března 2017 se případným zřízením přechodu zabývala a jako takový ho nedoporučuje městu zřizovat, a to s odůvodněním, že v uvedené lokalitě se připravuje výstavba nové křižovatky s ulicemi Na Řadech a Poříčí. Předmětný přechod pro chodce by byl v kolizi – tedy v malé vzdálenosti od této plánované křižovatky, dále by byl v blízkosti výjezdového místa Hasičského záchranného sboru ČR a současně i v kolizi se zábradlím mostu přes potok Sloupečník. Z těchto důvodů dopravní komise svým usnesením 1/2/2017 – zápis č. 2/2017 nedoporučila městu realizovat. Co však město plánuje – je místo pro přecházení – nasvětlené a vyznačené vodorovným dopravním značením.Projektová dokumentace je zpracována a rozeslána na vyjádření, předpokládáme možnost podání na Stavební úřad v průběhu druhé poloviny dubna. Pokud se podaří vyčlenit i finanční prostředky na realizaci v letošním roce, bude možné toto opatření realizovat. Celou akci zabezpečuje Odbor investic a územního rozvoje. V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na vedoucího odboru pana Ing. Marka Štefana tel: 516 775 137.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h