Noční hluk z hotelu Vyhlídka

vložil Lenka Tihonová » 10. 8. 2018, 17:04

dobrý den,často chodím pěšky z Češkovic do Blanska,někdy i v noci.Za poslední dva týdny jsem denně byla svědkem velkého křiku a hluku ,který se nese z hotelu Vyhlídka až do pozdních nočních hodin ,i po 22h,přestože je zde spousta obytných domů,kde spí lidé.Ve středu 8.8.18 v noci patrně probíhala noční hra ubytovaných lidé z hotelu,a to v celém okolí domů u Vyhlídky,kravál účastníků byl neuvěřitelný,dle svědků až do 2h do rána.Je možné toto nějak pořešit s majitelem hotelu?Děkuji.


Jiří Kučera, 16. 8. 2018, 10:43

Vážená paní Tihonová,

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích stanoví, že dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Na středu 8.8. se však taková výjimka nevztahovala. Pokud tedy některá osoba na území města toto ustanovení o nočním klidu nedodržuje, je možno se obrátit na Městskou Policii Blansko s žádostí o zjednání nápravy. Za tento přestupek však lze postihnout pouze osobu, která se rušení nočního klidu přímo dopustila, nikoliv majitele nebo provozovatele určitého zařízení.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru
odbor kancelář tajemníka, kancelář č. 235, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
kucera@blansko.cz | 516775357 | 725112483


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h