Cyklisté na Svitavské 2

vložil Attila » 27. 10. 2018, 15:08

Cyklisté na Svitavské jsou opravdu problém – to že ho zástupci města nevidí (nechtějí vidět) neznamená, že neexistuje. I hasiči k zásahu jedou po Masarykové, aby se vyhnuli možné zácpě. A další související dotaz – již dříve zde byl řešen problém s cyklisty na Poříčí. Byl zmíněn §57 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb. Ten v Blansku neplatí? Na silnici na začátku cyklostezky také byla značka zákaz vjezdu cyklistům, ta však zmizela (byla odstraněna nebo ukradena?). Proč už zde zákaz neplatí?


Martin Lepka, 5. 11. 2018, 15:17

Vážený tazateli,

ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, uvádí:„Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.“

V praxi se tato povinnost aplikuje v případě, že je souběžně s pozemní komunikací zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty (dopravní značka  C 8a, C 9a, C 10a) nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty.

Žádný právní předpis neupravuje, jak daleko od dopravní komunikace musí být stezka pro cyklisty, aby byla ještě chápána jako souběžně vedená komunikace. Vychází se z faktického stavu věci. Pro posouzení je směrodatné, zda je stezka pro cyklisty, kteří by jinak využili vozovku pozemní komunikace v daném směru jízdy, v terénu viditelná a rozpoznatelná, vychází se tedy ze stavebního uspořádání, systému informativního dopravního značení, které navádí cyklisty na stezku, a podobně.  Každý případ je tak nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem.

Cyklostezku kolem řeky Svitavy v tomto smyslu výkladu nelze považovat za souběžnou se silnicí č. II/374 (ul. Svitavská), tudíž nelze ani aplikovat citované ust. § 57/1.

Co se týká ulice Poříčí, tak pokud je nám známo, bylo zde instalováno přechodné dopravní značení  "Zákaz vjezdu jízdních kol" (B 8)  v době objízdných tras v souvislosti s dlouhodobými silničními uzavírkami v Rájci-Jestřebí, které již byly ukončeny. Na ulici Poříčí je zatím zbudována pouze krátká část souběžné stezky pro chodce a cyklisty s napojením na silnici č. II/374, z hlediska bezpečnosti  dosti problematickým (zejména ve směru od Rájce-Jestřebí). Zbylou většinovou část ulice Poříčí projíždí cyklisté po uvedené silnici druhé třídy. Zákon sice zase neříká, jak dlouhý musí být úsek stezky, aby se dala aplikovat povinnost podle § 57/1 silničního zákona, ale s přihlédnutím k těmto okolnostem a místním poměrům je toto minimálně sporné.

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Lepka, ředitel
městská policie, Sadová 2, Blansko, 67801
lepka@blansko.cz | 516775514 | 725112560


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h