Měl komunista pravdu?

vložil Petr Urban » 2. 11. 2018, 13:29

Včera se na slavnostním zasedání zastupitelstva dožadoval komunista Pernica doplnění programu jednání o interpelace. Bylo mu sděleno že to není podle jednacího řádu možné. Jmenovaný se ale dožadoval svého s tím, že tomu tak údajně bylo už v roce 2014. Předsedající zasedání překvapivě neoponoval a vyvolal o věci hlasování, které komunistově požadavku stejně nevyhovělo. Měl komunista pravdu nebo se tímto jen zasedání zastupitelstva mlčky rozhodlo předejít jeho dalším případným obstrukcím?


Josef Kupčík, 5. 11. 2018, 15:17

Vážený pane Urbane,

platný Jednací řád Zastupitelstva města Blansko, který před ustavujícím zasedáním zastupitelstva obdrželi v písemné podobě všichni členové zastupitelstva, je v této věci jednoznačný. V čl. 9 Interpelace členů zastupitelstva je v bodě 9.1. stanoveno: Povinným bodem programu jednání zastupitelstva, s výjimkou ustavujícího zasedání zastupitelstva, jsou interpelace členů zastupitelstva.

V souladu s tímto ustanovením nebyl bod Interpelace členů zastupitelstva do návrhu programu ustavujícího zasedání zastupitelstva zařazen.

Předsedající nechal o návrhu hlasovat proto, že zastupitelstvo může rozhodnout o výjimce ze svého jednacího řádu.

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Josef Kupčík, tajemník
kancelář č. 26, náměstí Svobody 32/3, Blansko, 67801
kupcik@blansko.cz | 516775184 |


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h