Stavba na ulici Údolní

vložil PavelLangr » 1. 3. 2019, 06:37

Dobrý den, mám dotaz na vedení města, jako občan žijící v této části města bych se chtěl dotázat na to, co se vlastně bude dít na ulici Údolní, v bytových domech na vchodech visí jakési informace, ale copak není možné občany seznámit s plány a rozsahem prací které budou následovat? Již tak je ulice Údolní problémová ohledně dopravy a myslím si, že by vedení města našlo periodikum,kde by tutu věc občanům vysvětlilo, a zejména by to uvítali starší občané, děkuji. Langr.


Ondřej Požár, 5. 3. 2019, 16:47

Vážený pane Langře,

v ulicích Údolní, Masarykova, 9. května, Těchovská, Žižkova a části přilehlých ulic v Blansku byla podle vedoucího odboru investičního a územního rozvoje ing. Marka Štefana zahájena rekonstrukce stávajících NTL plynovodů včetně plynovodních přípojek, ke které dochází zejména s ohledem na stáří stávajícího plynovodního řadu. Investorem je společnost GASNet s.r.o. Dokumentace jednotlivých staveb byla zpracována v souladu se schváleným územním plánem a na všechny stavby jsou vydána platná územní rozhodnutí. Realizaci provádí společnost MERTASTAV s.r.o.,  se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, která s městem Blansko uzavřela v minulém týdnu dohody o právu provést stavbu na pozemcích města. Orientační doba výstavby je plánována od 01.03.2019 do 31.07.2019. Stavby budou osazeny dopravním značením v souladu se schváleným projektem dopravního značení odsouhlaseným Policíí ČR tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a nedošlo ke zranění osob či škodám na majetku. Na ul. 9. května musí být po celou dobu realizace stavby zachován stávající provoz. Předání staveb proběhlo v pondělí 4.3.2019 s odborem komunální údržby.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár DiS.
oddělení sekretariát starosty, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
pozar@blansko.cz | 516775163 | 775870792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h