Autobusové zastávky Žižlavice, Těchov, resp. Těchov MŠ

vložil Vít Šujan » 7. 2. 2019, 11:10

Prosíme o zvážení přemístění stávající zastávky Žižlavice blíž k zastavěné stejnojmenné oblasti (tj. o cca 350m zpět k Blansku) a následně o zřízení nové zastávky na začátku obce Těchov (tj. od současné zastávky Žižlavice cca 550m ve směru na Těchov), event. o přidání zastavení u všech spojů zpravidla jen projíždějících zastávku Těchov MŠ. Současná situace je pro pěší vzhledem k chybějícím chodníkům a nepřiměřené rychlosti většiny projíždějících vozidel zdraví i životu nebezpečná. Děkujeme?


Ondřej Požár, 21. 2. 2019, 10:48

Vážený pane Šujane,

podle vedoucího odboru komunální údržby ing. Martina Skláře případné zřízení nových autobusových zastávek má v této oblasti značné úskalí v tom, že zde město Blansko nevlastní žádné pozemky, kde by se zastávka dala vybudovat. V současné době již není možné u komunikace pouze umístit označník, ale je nutno vybudovat záliv, plochu pro vystupování a chodník.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár DiS.
oddělení sekretariát starosty, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
pozar@blansko.cz | 516775163 | 775870792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h