Zámek a restituce

vložil Pernica » 28.05.2019, 17:39

Zámek v době zestátnění sloužil pro nájemní byty a tedy nebyl zemědělským majetkem. Tato právní chyba vedla k pravomocnému zamítnutí restituce. Vlastnictví zámku v Blansku patřícího městu již nemůže změnit ani Ústavní soud. Pane Požáre,zámek nebyl vyňat z restitucí. Uvádějte fakta. Můžete nám říct jak pokračuje restituce Salmů po promeškané kasační stížnosti ? Těch cca 500 hektarů si nebudem všímat.


Ondřej Požár, 31.05.2019, 07:45

Vážený pane Pernico,

podle sdělení odboru investičního a územního rozvoje není město Blansko v dotazované záležitosti stranou soudního sporu a nemá tuto záležitost jak ovlivnit. Další podrobnosti nemáme k dispozici, případně nejsou městu sdělovány. Uvedenou věc řeší státní pozemkový úřad.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár DiS.
oddělení sekretariát starosty, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
pozar@blansko.cz | 516775163 | 775870792


            aktualizováno: 10.05.2020, 22:00 h