Kdy se poseká tráva na veřejných plochách města Blanska

vložil Martin Braun » 11. 6. 2019, 23:19

Dobrý den. Chci se jen zeptal kdy bude konečně posekana tráva na ulicích města Blanska kde žiji já a moje rodina. Rozpočet na to jistě máte a výmluvy stylu zdravý rozkvět přírody jsou již ohrané a neúčinné. A pokud to i tak nejde bylo by možné mi zaslat vyhlášku staršího data než dnes (11.6.2019) jež město opravňuje k nedodržování vyhlášky o pořádku na veřejných prostranstvích?. Děkuji za odpověď


Ondřej Požár, 17. 6. 2019, 11:33

Vážený pane Braune,

podle sdělení odboru komunální údržby má město Blansko smlouvu na údržbu travnatých ploch s Technickými službami města, s.r.o. V současné době jsou vyčleněny veškeré kapacity k údržbě travnatých ploch. Vzhledem k příznivému počasí byl městem objednán další pokos trávy. Na druhé straně je však také nutno připomenout aktivity občanů, kteří kosení trávy neustále napadají na různých diskuzních fórech a žádají o co nejmenší počet sečení či nesečení trávy vůbec v rámci zachování biodiverzity fauny a flóry v travnatých plochách. Takže zde jsou dva různé druhy pohledu na věc. Město má zřízenou komisi pro cestovní ruch a životní prostředí, kde se daná problematika bude dne 20. června 2019 probírat. Na jedné straně chápeme, že lidská činnost obecně v krajině způsobuje většinou degradaci ekosystémů a ohrožení populací mnoha druhů, což vede ke snižování biodiverzity, která je velmi důležitá pro zachování ekologické rovnováhy v přírodě, ale je třeba se zajímat také o druhovou skladbu v daném prostředí a zde je třeba podotknout, že ve městě jde o porost běžných druhů travin, které sečením nejsou dotčeny k vymizení. Jsme tedy proto, aby ve městě se travnaté plochy sekaly, neboť nejde o louky se vzácnou květenou, a proto byl přidán do plánu další pokos travnatých ploch, a to i na základě Vašeho podnětu, za který Vám děkujeme.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár DiS.
oddělení sekretariát starosty, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
pozar@blansko.cz | 516775163 | 775870792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h